Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 14 september organiseert het OmgevingsPlatform het OmgevingsCongres. Centraal staat de Omgevingswet en de implementatie daarvan bij overheden en bedrijfsleven. Naast actuele juridische en inhoudelijk informatie, ligt het accent op de nieuwe manier van werken bij en met de Omgevingswet.

Workshop Nieman

Johan van der Graaf en/of Marjolein Berghuis geven de de workshop Werken met het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (kortweg: ‘BBL’) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en één van de vier AMvB’s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. In de workshop nemen we u mee in de verschillen ten opzichte van Bouwbesluit 2012 en de praktische gevolgen daarvan. De uitbreiding van het aantal decentrale voorschriften, het werken met de maatwerkvoorschriften en de inperking van de vergunningplicht vraagt van de gebruiker van het BBL bovendien een veranderende manier van werken en communiceren met de aanvrager.

Ook staan Nieman collega’s met een stand op de Omgevingsmarkt. U kunt hier uw vragen over de BBL en andere Bouwbesluit gerelateerde vragen stellen.

Omgevingscongres

Het Omgevingscongres wordt georganiseerd door de Stichting OmgevingsPlatfom. Deze Stichting heeft tot doel partijen die zich bezig houden met het Omgevingsrecht bij elkaar te brengen en te verbinden, zowel overheden als marktpartijen. Wij richten onze bijeenkomsten niet op individuele burgers en ondernemers. De vereniging BWT Nederland, Bouwend Nederland, Neprom, de BNA en VHG zijn ambassadeurs van het OmgevingsCongres.

Informatie

Meer informatie over het programma treft u aan op www.omgevingscongres.nl

http://omgevingscongres.nl/omgevingscongres.nl/