Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Logo SKOOB Opgesteld door A.C. Ton, Bouwforum, in opdracht van:
Stichting Kennisoverdracht Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement
Post HBO Bouwprocesmanagement
www.bouwprocesmanagement.org
info@bouwprocesmanagement.org
tel
. 030-2.411.227

Utrecht, juni 2012

Post HBO opleiding Bouwprocesmanagement maakt van een specialist een generalist

De Stichting Kennisoverdracht Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) start dit najaar een eerste opleiding tot bouwprocesmanager. De post HBO opleiding biedt de toekomstige bouwprocesmanager een platform om zijn of haar kennis en inzicht te verbreden, verbanden te zien, zijn of haar kwaliteiten in beeld te krijgen en de benodigde vaardig¬heden te oefenen. De student komt binnen als specialist en gaat weer naar buiten als generalist.

De deelnemer is werkzaam bij een bouwonderneming, een installatiebedrijf, een advies-, bouwmanagement- of architectenbureau. De opleiding is gericht op de plan- en werkvoorbereiders, organisatiedeskundigen, projectleiders, projectmanagers en de plan- en projectontwikkelaars met een hbo-opleiding en 3 jaar relevante werkervaring.

Het werken met bouwplannen uit de praktijk vormt de kern van de opleiding. De deelnemers analyseren concrete bouwplannen en signaleren risico’s op het gebied van techniek, proces en management. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om organisatorisch vermogen en communicatieve vaardigheden. Persoonlijke bewustwording en ontwikkeling lopen als een rode draad door het programma. Op basis van de risico-analyse is de bouwprocesmanager in staat een plan van aanpak op te stellen waarbij techniek, proces en management bij elkaar komen.

Om goed aan te sluiten bij de praktijk is de opleiding opgezet in samenwerking met bedrijven uit de bouw- en installatiebranche. In het bestuur van de stichting hebben directieleden van bouw- en installatiebedrijven zitting. De opleiding wordt verzorgd door docenten die hun kennis en ervaring in de bouwpraktijk hebben opgedaan. De gedachte om een integrale regisseur van het bouwproces aan te stellen, past in de aanbevelingen van de commissie Dekker die een analyse heeft gemaakt van knelpunten in de bouw.

1 oktober is de startdatum van de opleiding. Als prelude hierop organiseert SKOOB op woensdag 26 september een miniconferentie over bouwprocesmanagement. De conferentie is bedoeld voor de studenten van de eerste opleiding, zijn of haar collega’s en een ieder die van mening is dat een integrale aanpak van het bouwproces leidt tot een hogere bouwkwaliteit.

Voor meer informatie over de opleiding en voor aanmelding van de mini-conferentie: www.bouwprocesmanagement.org

Download : Persbericht Start opleiding Bouwprocesmanagement