Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De PHBO Fire Safety Engineering & Management is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Stichting kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) en IFV/Brandweeracademie en start vanaf 20 januari 2016.

afbeelding Brandveiligheidsketen De post HBO-opleiding Fire Safety Engineering & Management is een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel brand, de bijbehorende effecten en het gedrag van mensen, op basis van fysische relaties, rekenregels en deskundigheid, met als doel:

  • het voorkomen en beperken van slachtoffers, beschermen van eigendommen en omgeving;
  • het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren;
  • de optimale beschermende en preventieve voorzieningen te bepalen die noodzakelijk zijn om de consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen;
  • de optimale repressieve ondersteuning te bepalen die past bij het preventieve voorzieningenniveau.

In 2015 is deze opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs) ingeschreven en ontvangt u bij het slagen voor deze opleiding een geregistreerd diploma.

Rood-Aanmelden Informatie en aanmelden

SKB IFV-logo Logo brandweeracademie