Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De Praktijkcursus metalen gevels en daken is bestemd voor uitvoerenden op de bouwplaats: voormannen, monteurs en aankomend monteurs.
De cursus is de door de Stichting Oom (scholingsinstituut van de metaalunie) erkende opleiding op het gebied van metalen gevels en daken. De Dumebo DWS (grootste branchegroep op het gebied van de metalen gevel- en dakenbouw) heeft de cursus opgenomen in haar opleidingsprogramma.

De Praktijkcursus metalen gevels en daken heeft de volgende doelstellingen
 • uitvoerenden op de bouwplaats inzicht te verschaffen in achtergronden van gekozen materialen, opbouwen, oplossingen
  en detailleringen;
 • er voor zorg te dragen dat uitvoerenden in staat zijn tekeningen correct te lezen en maten correct  uit te zetten;
 • uitvoerenden te instrueren over eenduidige, correcte en branchebreed te accepteren montage instructies;
 • de kwaliteit van montagewerkzaamheden te verhogen;
 • van beplatingsmonteur een erkend vak te maken;
 • uitvoerenden bewust te maken inzake risico’s van afwijken van tekeningen en/of van materiaalgebreken en/of van montagefouten.
 Een greep uit de zaken die aan bod komen:
 • wat is het verschil tussen stalen en aluminium beplating en wat betekent dit voor de montage;
 • wat is een koudebrug, wat doet deze en hoe voorkom je een koudebrug;
 • wat doet een dampremmende laag en hoe breng je deze aan;
 • hoe en waarop beoordeel je de op de bouwplaats aangevoerde materialen en wat moet je doen bij gebreken;
 • controleren van achterconstructie en uitzetten van maten;
 • correcte bevestigingspatronen en juiste plaatsing van bevestigingsmiddelen;
 • veel gemaakte montagefouten;
 • monteren van horizontale beplating en sandwichpanelen;
 • monteren van verticale beplating en dakbeplating;
 • op maat maken van zetwerk, verstekken, (ronde) sparingen etc.
Overige cursusgegevens
 • De cursus kan op onze locatie in Utrecht of incompany worden verzorgd.
 • De groepsgrootte bedraagt 8 – 15 personen.
 • Het programma omvat 9 lessen (dagdelen) van drie uren plus een examen (dus 5 scholingsdagen).
 • De verhouding theorie/ praktijk is ongeveer 50/50. Een ieder heeft het recht op één herkansing voor het theorie-examen.
 • Docenten zijn materiedeskundigen. De lessen worden verzorgd door docenten met vele jaren montage-ervaring en -kennis.
 Kosten
 • De kosten van de ‘Cursus metalen gevels en daken – theorie’ bedragen € 875,-exclusief B.T.W. Inbegrepen zijn dictaten, zetwerk en meetmaterialen.
 • Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt. De cursuskosten kunnen hierdoor volledig worden vergoed. Meer informatie betreffende subsidies kunt u hier verkrijgen.
Aanmelden en inlichtingen

Uw aanmelding stuurt u per e-mail aan info@gevelsendaken.nl.
Voor nadere inlichtingen vraagt u naar Peter van der Velden op telefoonummer 030 3032650 of stuur een email naar P.vanderVelden@gevelsendaken.nl