Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Voor grote parkeergarages lijkt het wel of er keuze is uit slechts twee brandveiligheidsconcepten:  automatische repressie met een blusinstallatie (sprinkler) of handmatige repressie door de brandweer. Dat laatste houdt offensief brandweeroptreden in, met brandventilatie als voorwaarde om brandweeroptreden mogelijk te maken.

Maar wat nu als het een open parkeergarage betreft, waarin wind en temperatuur vrij spel hebben?
Brandventilatie is dan niet mogelijk, de wind verstoort die ventilatie zodanig dat gevreesd moet worden voor een grote massa opgemengde rook in de garage. Een sprinklerinstallatie kan daar in principe wel toegepast worden, maar omdat de garage niet vorstvrij is zullen daarvoor aanvullende voorzieningen nodig zijn.

En als we de brand haar gang laten gaan, dus niet repressief ingrijpen?
Dat leidt tot een groter verlies aan auto’s, meer schade dus. Maar niet perse tot een hoger beschermingsniveau van draag- en scheidingsconstructies. Immers, wanneer een lokaal autobrandscenario kan worden gegarandeerd is de thermische belasting op draag- en scheidingsconstructies relatief gering.

Maar hoe zit het dan met duurzaamheid?
Natuurlijk zal de brandschade toenemen wanneer niet repressief wordt ingegrepen. Dat is niet bepaald duurzaam te noemen. Echter, een concept zonder repressief ingrijpen kan wel heel robuust zijn, waardoor het faalrisico gering is. En robuustheid is ook een belangrijk duurzaamheidskenmerk.

Ruud van Herpen: Kortom, soms is niets doen beter!

Flyer Praktijkdag Duurzame Brandveiligheid van Parkeergarages pag 1 Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze Praktijkdag Duurzame Parkeergarages op dinsdag 17 juni 2014 in het IJsseldelta Center in Zwolle.

Op deze middag wordt u door brandveiligheidsexperts bijgepraat over mogelijke brand- beveiligingsconcepten en consequenties ervan voor schade, continuïteit, duurzaamheid en constructieve veiligheid bij parkeergarages.

Download of lees de flyer met het programma: Flyer Praktijkdag Duurzame Brandveiligheid van Parkeergarages_def

U kunt zich inschrijven tot 13 juni 2014. De kosten voor deelname aan de Praktijkdag Duurzame Brandveiligheid van Parkeergarages inclusief lunch bedragen € 195,00 excl. BTW. Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan!

Wij zien u graag op de praktijkdag duurzame brandveiligheid van parkeergarages.