Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Een 10-daagse opleiding georganiseerd door de Berghauser Pont Academy. Waarbij de cursusleiding is in handen is van Hajé van Egmond en Johan van der Graaf.

Daarnaast treden voor de diverse blokken gespecialiseerde docenten op die hun sporen verdiend hebben in de praktijk. Het zijn allen (senior) adviseurs werkzaam bij Nieman Groep

Deze opleiding is er op gericht om de transitie van BWT-er naar kwaliteitsborger tot stand te brengen door middel van het bijbrengen van de nog ontbrekende kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren als private kwaliteitsborger. Dan gaat het om:

  • kennis over bouwregelgeving en de nieuwe regels voor private kwaliteitsborging
  • aanvullende technische kennis over aspecten van het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)
  • kennis over de gehele keten van het bouwproces,
  • het boordelen van bouwplannen en
  • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om de rol van kwaliteitsborger goed te kunnen vervullen.

Na de kennisdagen volgt een kennistoets die men voldoende moet afronden. Na de 10 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met het maken van een eigen praktijkopdracht die beoordeeld wordt door de cursusleiders.

De opleiding beoogt – met uitzondering van constructies – invulling te geven aan de opleidingseisen die de Wet kwaliteitsborging stelt. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zo snel dat in werking is kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden.

Doelgroep

De opleiding is primair bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten. Dit kunnen zijn vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de cursus. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.

De startdatum is 20 september 2017

Lees meer over de lesinhoud en meld je aan

BerghauserPontAcademy_logo-3