Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman verbindt zich aan de Verbindingsdag Gezonde Scholen

Wij zijn sponsor van deze middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat, waarin onderwerpen aan bod komen waarmee nu aan de slag gegaan moet!

Saskia Hegeman neemt deel aan een ronde tafel, Harm Valk geeft een sessie over ventilatie in scholen en we zijn online te bezoeken voor vragen.

Parallelronde 1 Sessie Harm Valk 13.50 – 14.15 uur

Ventilatie van scholen staat in de belangstelling. Maar wat is ventilatie, hoe doe je het goed en hoe moet het in de winter? Is voldoen aan de wettelijke eisen voldoende in de huidige situatie? Er zijn veel vragen, u krijgt eerste antwoorden en praktische handvatten, zodat u gericht de volgende stappen kunt zetten.  

Themadag gezonde scholen

Over Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten lang niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets wat door de huidige coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed, is dit hét moment om in actie te komen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en het is al zo vaak gezegd. In deze Verbindingsdag gaan wij op zoek naar de pijnpunten, de middelen en vooral de kansen die er liggen voor frisse en gezonde schoolgebouwen. Wat zijn de praktische oplossingen op gebied van ontwerp en installatie? Wat kunnen we bereiken met de investeringsimpuls van dit najaar en daarbovenop de 360 miljoen voor de ventilatie van scholen? Hoe maken we in deze renovatieopgave de vertaalslag naar een algemene kwaliteitsverbetering voor scholen?

Programma en deelname

Lees het gehele programma en neem deel! Deelname is gratis!

Lees ook

Nieman is themasponsor gezonde scholen