Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Circulair bouwen

Nieman adviseert en regisseert in circulair bouwen, vanuit een integrale benadering. Met als doel een gebouw dat zo slim en zuinig mogelijk is,  de leefomgeving verbetert en bestendig is voor toekomstig gebruik.

Duurzame ontwikkeling
circulair bouwen green
Circulair-bouwen-houtstapel-kopie-1
AJAX loader

Uw ontwerpopgave

Het bekende “vorm volgt functie” wordt “vorm volgt functie, volgt natuurlijke omstandigheden”. De locatie en het kavel zijn een gegeven, weersinvloeden worden voorspeld en dus het gebouw moet daarop reageren er gebruik van maken. Daar volgt een gebouwvorm uit, passende bij de (eerste) doelgroep. De ontwerpuitgangspunten zijn als volgt te definiëren:

Nieman en circulair bouwen-TRIAS ENERGETICA – HUMANA - MATERIA

Duurzaamheid

Op dit moment gebeurt er veel op het gebied energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De energietransitie eist in de bouw- en vastgoedsector bijna alle aandacht op. Terecht, want het probleem is urgent, de ambitie hoog en er bestaan al praktische oplossingen.

De trias energetica levert een praktisch denkraam om te komen tot een goed energieconcept, aan de hand van drie stappen:

 1. Beperk de energiebehoefte
 2. Gebruik hernieuwbare energie
 3. Gebruik fossiele energie zo efficiënt mogelijk

Door onze energievraag te verminderen en tegelijk de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken, uit hernieuwbare bronnen, wordt de vraag naar fossiele energie steeds kleiner. Hoe efficiënter we vervolgens (fossiele) energie kunnen toepassen, hoe sneller we van fossiele energie af kunnen stappen. Het uiteindelijke doel daarbij is dat de gebouwde omgeving duurzaam energieneutraal wordt.

Lees ook

 Adaptiviteit

Flexibel en toekomstbestendig bouwen gaat ervan uit dat wat nu voor de eerste gebruiker bedacht en gebouwd wordt, voor de volgende gebruiker aanpasbaar is naar diens wensen en eisen. Daar komt technisch en ruimtelijk-functioneel één en ander bij kijken. Een bouwwerk moet dus enig adaptief vermogen hebben.

Een onderdeel van een gebouw is technisch adaptief wanneer verbindingen los maakbaar zijn, modules verplaatsbaar zijn en elementen zoals installaties en bouwproducten bereikbaar blijven en fysiek onafhankelijk van elkaar zijn. Een ruimte of object is ruimtelijk-functioneel adaptief als het veranderingen in functies en ruimtebehoefte in de tijd aankan. De ruimten zelf moeten vervolgens efficiënt gebruikt worden. Dat kan door de ruimte zoveel mogelijk te verkleinen, maar ook door een ruimte multifunctioneel in te zetten.

Bij adaptiviteit hanteren we de volgende stappen:

 1. Vertaal de wensen van de gebruiker /doelgroep naar de ruimtelijke indeling
 2. Bouw flexibiliteit in en maak toekomstbestendig
 3. Gebruik de ruimten efficiënt
 Lees ook

Circulariteit

Een circulair gebouw ontwikkelen betekent rekening houden met de impact van de keuzes die je nu maakt op klimaat, toekomstig gebruik en materiaalgebruik. We gaan uitputting van grondstoffen tegen, we beperken klimaatschade én waar mogelijk verbeteren we het milieu. Producten van nu zijn de grondstoffen van later; op naar een wereld zonder afval.

Bij circulariteit, in de zin van materiaalgebruik, hanteren we de volgende stappen:

 1. Voorkom/beperk de hoeveelheid benodigd materiaal
 2. Gebruik secundair en hernieuwbare materialen
 3. Gebruik (schaars) materiaal zo efficiënt mogelijk
Lees ook

Onze gezamenlijke bouwopgave

Laten we niet vergeten dat duurzame gebouwen in een omgeving staan waar mens en dier samenleven in de natuur. Het klimaat is aan het veranderen: warme zomers en extreme regenval komen vaker voor. We staan voor een grote opgave en tegelijk bevinden we ons in een transitiefase waarin we nog veel moeten leren en ontwikkelen. Houd dus rekening met de omgeving wanneer u een project ontwikkelt. Wij denken graag met u mee over:

 • klimaatadaptiviteit
 • flora en fauna, biodiversiteit
 • natuurinclusiviteitBouwopgave Circulair bouwen door Nieman

Kennisoverdracht circulair bouwen

Nieman staat bekend om het delen van haar kennis via allerlei kanalen. Via de Nieman Academie en in samenwerking met onze partners dragen we graag onze kennis van circulair bouwen over. Zo vindt u op de pagina van Nieman Academie onder het kopje energie(transitie) en duurzaamheid onze trainingen over circulair bouwen. Ook zitten we in de adviesraad van de ‘Prefabbeurs’ en ‘Houtbouwbeurs’, zijn we lid van de Themagroep Houtbouw van de Neprom en ondersteunen we het Convenant houtbouw MRa.

Nieman publicaties

Lees meer
Circulair bouwen Nieman Groep hergebruik materiaal
Duurzame ontwikkeling
Circulair bouwen Nieman Groep hergebruik materiaal
ing. N.D. (Nicko) Jansen

Meer weten over circulariteit? Neem contact op met ons circulariteitsteam!

 

Ingenieur Nicko Jansen (foto)
Medior specialist Energie & duurzaamheid – contact

 

Ingenieur Caya Dikken
Medior specialist Bouwfysica en bouwregelgeving – contact

 

Ingenieur Olivier Voetman
Medior specialist Energie, duurzaamheid & circulariteit – contact

 

Ingenieur Peter Kuindersma
Innovator & expert circulariteit, senior consultant – contact Ingenii Bouwinnovatie

 

Circulair bouwen

Circulair Bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Bij circulair bouwen ligt focus vaak bij hergebruik en recycling.Waar het met name gaat om het ‘winnen’ van grondstoffen en materialen uit bestaande bouw- en infrastructuren.

Helaas zijn er de komende decennia veel meer grondstoffen nodig dan er überhaupt vrijkomen uit sloop en demontage van gebouwen. We moeten dus op zoek gaan naar goede toepassingen van ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare grondstoffen.

Houtbouw en CLT advisering door Nieman