Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Terug naar het overzicht

ing. A. (Adriaan) de Jong

Senior adviseur / partner Bouwregelgeving

Een belangrijke overweging om in 1993 te kiezen voor een werkkring bij toendertijd nog Adviesburo Nieman BV, waren de activiteiten van Nieman op het gebied het Bouwbesluit. Ik voorzag dat het Bouwbesluit, dat sinds oktober 1992 van kracht was, een belangrijke plaats zou gaan innemen bij het bouwen. Daarom wilde ik meer weten van dat Bouwbesluit dan alleen de voorschriften omtrent thermische isolatie waar ik voorheen mee te maken had. Het is een goede keuze geweest.

ing. A. (Adriaan) de Jong

Mijn ervaring bij Nieman

Als senior adviseur ben ik bezig met vraagstukken waarbij het Bouwbesluit een rol speelt. Sinds 2003 ben ik betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van bouwplantoetsingen volgens BRL 5019. Het voldoen aan het Bouwbesluit is geen doel op zich maar wel nauw verbonden met ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten.

Door vanaf het begin van het ontwerp rekening te houden met het PVE van de opdrachtgever EN met de voorschriften in het Bouwbesluit, bijvoorbeeld via tussentijdse toetsingen, is het Bouwbesluit een hulpmiddel om brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek, constructie, bouw- en installatietechniek en bruikbaarheid steeds integraal op elkaar af te stemmen. Het is dan juist een leidraad voor een efficiënt verlopend ontwerpproces. Door daarbij niet alleen na te denken over de vraag hoe een en ander op papier moet staan maar ook rekening te houden met de maakbaarheid in de praktijk, is het werken met het Bouwbesluit niet theoretisch maar komt de bouwpraktijk nadrukkelijk aan de orde.

En een bijdrage leveren aan totstandkoming van mooie bouwwerken is de reden geweest dat ik heb gekozen voor een werkkring in de bouw en binnen de Nieman Groep krijg ik daarvoor alle mogelijkheden.