Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Belangrijkste wijzigingen isolatienorm NEN 1068 beschrijft hoe het warmteverlies van een gebouw berekend moet worden. Ook is toege­licht hoe de warmteweerstand (Rc-waarde) van een gesloten constructie of de warmtedoorgang van een gevelopening (U-waarde) berekend moet wor­den. Collega Gerton Starink licht toe wat er sinds 2014 is veranderd.

Gerton Starink; ‘In veel van de bouwplannen die wij tegen­komen in ontwerp- of uitvoeringsfase is de warmteweerstand nog berekend met de oude rekenmethodiek’, ‘Dat levert niet alleen verkeerde rekenresultaten op, maar is ook niet in lijn met de voorgeschreven rekenmethodiek.’

Lees en/of download het hele artikel Belangrijkste wijzigingen isolatienorm gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de praktijk, 01/02-2016