Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De definitieve BENG-eisen zijn bekend

Op 11 juni heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de definitieve BENG-eisen. Er is sprake van verdere differentiatie en van aanscherping ten opzichte van de grenswaarden die eind vorig jaar zijn gecommuniceerd en onderwerp waren van de internetconsultatie. De ingangsdatum wordt 1 juli 2020.

De differentiatie naar gebouwvorm aan BENG-eis toegevoegd

De BENG-eis wordt, meer dan in de concepten het geval was, afhankelijk van de geometrie van het gebouw: de verhouding tussen verliesoppervlak (Als) en vloeroppervlak (Ag). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar differentiatie naar gebouwvorm. Concreet komen er twee ‘knikpunten’ voor woningen en woongebouwen. Voor de meeste utiliteitsfuncties komt er één knikpunt. Alleen voor woonwagens en drijvende bouwwerken en voor ziekenhuizen komt er een eenduidige lineaire afhankelijkheid van de Als/Ag-verhouding.

Welke BENG-eisen zijn aangescherpt?

Daarnaast is er sprake van een duidelijke aanscherping ten opzichte van de voorgenomen eisen. Voor tussenwoningen (Als/Ag ≤ 1,5) wordt de grenswaarde voor BENG-1 55 kWh/m2.jr, in plaats van 70 kWh/m2.jr. Voor woongebouwen wordt de scherpste eis (Als/Ag ≤ 1,83) 65 kWh/m2.jr.

BENG 1 eis voor grondgebonden woningen BENG 1 eis voor woongebouwen

BENG-eisen voor lichte bouwconstructies

Er is bijzondere aandacht voor lichte bouwconstructies. Voor hout- en staalskeletbouw komt de grenswaarde 5 kWh/m2.jr hoger te liggen; dat zijn de stippellijnen in de grafieken.

De BENG-eisen voor woningen en woongebouwen in tabelvorm

De BENG-eisen voor woningen en woongebouwen in tabelvorm

Voor bijzondere woonvormen en utiliteit

zie bijlage 3 van de brief ->

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamerbrief-bij-voorhang-van-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-bijna-energieneutrale-nieuwbouw

Wanneer worden de BENG-eisen formeel vastgelegd?

Uiteraard heeft de Tweede Kamer het laatste woord, maar de verwachting is dat dit de BENG-eisen worden die dit najaar formeel worden vastgelegd in het Staatsblad.

Heeft u vragen over de definitieve BENG-eisen?

Neem dan graag contact op met Harm Valk of André Kruithof

Meer over BENG