Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord het afgelopen half jaar verkend wat de voorgenomen BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen praktisch inhouden. De BENG-indicatoren zijn de opvolger van de EPC voor (bijna energieneutrale gebouwen en worden vanaf 2020 van kracht. In twee themagroepen met deelnemers uit de leden van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB zijn de (on)mogelijkheden van BENG-woningen en de financiële consequenties onderzocht, aan de hand van de analyse van praktijkprojecten. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs, deels in samenwerking met DGMR. Deze BENG-rapporten zijn op vrijdag 16 september met een toelichtende brief aan minister Blok aangeboden.

BENG tekeningen

BENG-methodiek

De verkenning heeft de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) in staat gesteld om uitgebreid kennis te maken met de BENG-methodiek. De deelnemers aan de themagroepen verklaarden na afloop unaniem dat zij positief zijn over de BENG-methodiek als vervanging van de EPC. De methodiek staat daarom wat de partners van het Lente-akkoord betreft niet meer ter discussie.

Knelpunt

Wel kwam er tijdens de verkenning een knelpunt aan het licht. Dit punt is door de onderzoekers in beide rapporten verwoord en werd ook door deelnemers als groot zorgpunt gesignaleerd. Nieman RI en DGMR schrijven hierover in de conclusie van het onderzoek Onderzoek handvatten voor zeer energiezuinige nieuwbouw BENG: “Bij woningen met een ongunstige verhouding verliesoppervlak/gebruiksoppervlak zijn er weinig effectieve maatregelen meer beschikbaar voor het verder verlagen van de energiebehoefte”.

Gehele artikel

Lees op lente-akkoord.nl het gehele artikel ‘Aanbieding BENG-Rapporten aan Minister Blok’

Vragen

Voor vragen hierover neemt u contact op met André Kruithof of Harm Valk. Beide spreken over de BENG rapporten op het ZEN-festival op 3 november 2016.

ZEN festival 3 november 2016