Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Persbericht, 10 september 2019

Beoordelingsmethode geeft huis comfortklasse voor thermisch comfort

De markt komt met nieuwe methode om oververhitting van woningen te voorkomen.

De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Dit komt door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is het onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het zomercomfort van woningen.

Een aantal marktpartijen: Stroomversnelling, ISSO, Peutz, Nieman en Vabi,  is in dit gat gesprongen en komt nu met een methode voor de bouwsector om oververhitting van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen. Vanuit Nieman is collega Johan Kaspers betrokken bij de beoordelingsmethode.

Wettelijke bepaling zomercomfort

Voor woningbouw is in Nederland geen wettelijke bepalingsmethode voor zomercomfort. De richtlijn ISSO 32 voor de utiliteitsbouw wordt veel gebruikt als beoordelingsbasis. Hierop is een aanvulling gepubliceerd voor de woningbouw in de vorm van GIW/ISSO 2008. Maar deze publicatie is nooit door de markt omarmd en wordt ook niet doorontwikkeld. Ook zijn in deze aanvulling gebruikte uitgangspunten inmiddels achterhaald. Zoals 1964 als klimaatreferentiejaar, de aanname van altijd gesloten ramen en het slechts gedeeltelijk meetellen van te warme slaapkamers. Daarnaast is er een gebrek aan standaardisatie en transparantie bij het beoordelen. Dit leidt tot het moeilijk kunnen interpreteren van de resultaten. Dat maakt het voor opdrachtgevers lastig om te sturen op goede prestaties voor zomercomfort. De nieuwe BENG-eisen en de TO-juli-indicator geven vanaf 2020 meer houvast voor nieuwbouwprojecten. Maar deze eisen een toetsinstrument en zijn onvoldoende precies om gedurende het gehele zomerseizoen thermisch comfort in beeld te brengen. Ook ontbreken eisen en richtlijnen voor renovatie en bestaande bouw.

Wat berekent de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen ?

De nieuwe ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen berekent over de periode van de laatste maandag in april tot de laatste zondag in september hoeveel uren de temperatuur in elke verblijfsruimte hoger is dan een bepaalde temperatuur die als comfortabel wordt gezien.

Welke temperatuur dat precies is, hangt af van de buitentemperatuur. Als het buiten immers warm is, vinden mensen het over het algemeen ook fijn als het binnen niet heel koud is. Men past zich met warmer weer geleidelijk aan in gedrag en kleding. Dit is de zogenaamde Adaptieve Temperatuur Grenswaarde (ATG) zoals omschreven staat in ISSO 74. De verwachte overschrijding van deze grenswaarde wordt berekend op basis van een fictief standaard klimaatjaar, namelijk 2018:T1 zoals beschreven in NEN 5060. Dit betekent dat de kans 1% is dat het daadwerkelijke klimaat in 2018 warmer is dan dit fictieve jaar.

De ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen combineert deze twee uitgangspunten en beschrijft een hele reeks standaardinstellingen voor het berekenen van het verwachte totaal aantal uur dat de binnentemperatuur boven de comfortabele temperatuur uitkomt. Tenslotte zijn drie categorieën bepaald die een verblijfsruimte kan behalen als het totaal aantal uur binnen bepaalde bandbreedtes blijft.: Acceptabel, Goed en Zeer Goed.

Hoe werkt de Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen in de praktijk?

In de praktijk leidt deze methode en de gedefinieerde categorieën er vaak toe dat bij goed geïsoleerde woningen met één of meer zonbelaste gevels zonder natuurlijke beschaduwing vrijwel altijd zonwerende voorzieningen (zoals zonweringen zonwerende beglazing) nodig zijn voor een classificatie “goed”.

Een “zeer goede” beoordeling vraagt vrijwel altijd om actieve koeling. De classificatie “acceptabel” klinkt misschien als een uitkomst, maar leidt er waarschijnlijk wel toe dat de woning in de zomerperiode regelmatig onaangenaam warm wordt. Dat wordt door deze nieuwe methode vanaf het ontwerp en opdrachtverlening al duidelijk, in plaats van achteraf. Toepassing van de nieuwe BENG-eisen zal in veel gevallen leiden tot een woning die volgens de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen slechts een klasse “Acceptabel” rechtvaardigt.

Volledige methode

De volledige methode is te vinden op de websites van Stroomversnelling en ISSO.

Seminar Zomercomfort 03 december 2019

In samenwerking met ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Vabi en Schouten Techniek organiseert Stroomversnelling op 3 december 2019 het seminar Zomercomfort. Tijdens dit seminar nemen we u mee in de nieuwe regelgeving rondom dit onderwerp en welke gevolgen dit heeft voor bouwprojecten. We helpen u tevens in te schatten wanneer u welke norm en beoordelingsmethodiek zou willen volgen.
Meer informatie over het programma leest u hier

Heeft u vragen over zomercomfort?

Deze vragen stelt u aan Johan Kaspers of Harm Valk

Themablad Thermisch Comfort