Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Met de publicatie van het zogenaamde Veegbesluit (Staatsblad 676 d.d. 22 december 2011) in samenhang met eerder dit jaar gepubliceerde Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 416 d.d. 29 augustus 2011) is de tekst van Bouwbesluit 2012 bekend. Zodra er een integrale versie van de tekst beschikbaar is, zullen wij daarover weer berichten. De tekst van beide staatsbladen kunt u hier downloaden: Staatsblad Bouwbesluit d.d. 29 augustus 2011 en Staatsblad Veegbesluit d.d. 22 december 2011.

Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd

In de Staatscourant (nummer 23914 d.d. 29 december 2011) is de Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Deze regeling, die gelijk met Bouwbesluit 2012 in werking zal treden (de minister heeft reeds aangekondigd dat dit per 1 april 2012 zal zijn), vervangt de Regeling Bouwbesluit 2003. Met de Regeling Bouwbesluit 2012 is een nadere invulling gegeven aan een aantal onderdelen van het Bouwbesluit 2012. Een belangrijk onderdeel van de regeling is de aanwijzing van normen en de voorschriften met betrekking tot de CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. Tevens zijn nadere prestatievoorschriften voor brandveiligheid opgenomen waaronder inspectieschema’s voor brandveiligheidsinstallaties, opvang- en doorstroomcapaciteit en nadere voorschriften voor duurzaam bouwen en het scheiden van bouw- en sloopafval. Het is van belang niet alleen kennis te nemen van Bouwbesluit 2012, maar ook van de Regeling Bouwbesluit 2012 : Staatscourant Regeling Bouwbesluit 2012 d.d. 29 december 2011.