Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwregels-in-de-Praktijk_2012-09_Verbouw-en-rechtens-verkregen-niveau_1 Het eerste deel van het geactualiseerde rechtens verkregen niveau uit het Bouwbesluit 2012

In Praktijkboek bouwbesluit 2012 is een onderdeel opgenomen getiteld ‘verbouw en rechtens verkregen niveau’. De uitleg over het rechtens verkregen niveau is bij het schrijven daarvan afgestemd op de toen heersende opvatting daarover. Inmiddels is het rechtens verkregen niveau door het Ministerie van BZK nader toegelicht met als gevolg dat de in Praktijkboek bouwbesluit 2012 weergegeven opvatting enigszins achterhaald is. De auteurs hebben daarom dit onderdeel, in overleg met het Ministerie van bZK, middels twee artikelen geactualiseerd. In deze uitgave verschijnt het eerste deel en in bouwregels in de praktijk nr. 10 wordt ingegaan op enkele praktijkvoorbeelden.

Geschreven door dr. ir. Rien van Overveld, ir. Hajé van Egmond en ing. Johan van der Graaf .