Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Gevels van gebouwen van de gemeente Rotterdam vormen geen brandrisico

Wethouder Simons van Stedelijke Ontwikkeling heeft de afdeling BWT opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gebouwen die in het bezit zijn van gemeente Rotterdam en gebouwen die eigendom zijn van particulieren. Aanleiding voor het onderzoek was de brand in juni 2017 in de Grenfell Tower in London waar de brand via de gevel van het gebouw een belangrijke rol heeft gespeeld.

Experts ingeschakeld

Om inzicht te krijgen of er gebouwen in Rotterdam zijn waar een brand zich kan verspreiden via de gevel was het nodig om meer te weten te komen over de risicofactoren. Gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Brandpreventie Commissie van BWT daarom drie expertbureaus (DGMR, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Hamerlinck) opdracht gegeven om een advies uit brengen over de risicofactoren.

Zij hebben een advies opgesteld voor de beoordeling van de brandrisico’s van (bestaande) gevels. Aan de hand van het advies heeft de afdeling BWT het bezit van de gemeente onder de loep genomen. Dat leidde tot de controle van 30 gebouwen. Van al deze 30 gebouwen wordt gesteld dat ze op basis van de adviezen van de externe deskundigen en de controle van BWT geen risico vormen voor brandwerendheid in relatie tot de gevelbrand bij de Grenfell Tower.

Ruud van Herpen is vanuit Nieman als expert betrokken bij de advisering voor de beoordeling van de brandrisico’s van (bestaande) gevels voor de gemeente Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam