Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Naar aanleiding van de brand in een woontoren (Grenfell Tower ) in Londen 14 juni 2017 is Ruud van Herpen geïnterviewd voor Trouw en Radio 1.

In beide interviews veel aandacht voor de brandveiligheid in hoogbouw in Nederland. Vooral hoogbouw tussen de 50 en 70 meter vraagt veel aandacht. Ruud van Herpen geeft aan dat wij meer moeten denken in risico’s dan in voorschriften, omdat voorschriften altijd een beperkte houdbaarheid hebben. Als voorbeeld noemt hij de vergrijzing, waardoor in de toekomst andere risico’s ontstaan.

Trouw

Een uitslaande flatbrand zoals die in de Londense Grenfell Tower zul je in Nederland minder snel zien, zegt civiel ingenieur en brandveiligheidsexpert Ruud van Herpen. Er is hier een stuk minder hoogbouw, en de veiligheidsrichtlijnen zijn relatief streng. Zo moet iedere woning een uitgang hebben die in dertig meter te bereiken is, moet er in een trappenhuis van meer dan twintig meter een aparte ‘rooksluis’ zijn en krijgen alle nieuwbouwwoningen sinds 2003 een rookmelder.

Toch is het in de praktijk heel moeilijk om een goede brandveiligheid te realiseren, zegt Van Herpen. “Het kan op papier allemaal kloppen, maar je kunt nooit garanderen dat er geen doden vallen. Zeker niet bij een extreme brand.” In Nederland is de regelgeving nu op een niveau dat er ongeveer 70 branddoden en 1200 brandgewonden per jaar vallen. “Dat vinden we kennelijk maatschappelijk acceptabel.”

Lees het hele artikel Hoe probeert Nederland een brand als in Londen te voorkomen op Trouw.nl geschreven door Amber Dujardin 14 juni 2017

Radio 1

Grote brand in Londen

Ruud van Herpen is auteur van de handreiking hoogbouw: Brandveiligheid in hoge gebouwen

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze handreiking beoogt de consensus hierover tussen alle betrokken partijen te bevorderen.

Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt handvatten om een optimale brandveiligheid in hoge gebouwen te realiseren.

Wat betreft het verkleinen van brandgevaar in gebouwen biedt het Bouwbesluit duidelijke voorschriften. Echter, voor gebouwen hoger dan 70 meter of met grote brandcompartimenten zijn er geen specifieke prestatie-eisen opgenomen in Bouwbesluit. Om ook bij deze gebouwen eenzelfde mate van brandveiligheid te realiseren is de publicatie Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen opgesteld.

Lees meer over de handreiking hoogbouw 

Vragen?

  • Heeft u vragen over brandveiligheid in hoogbouw? Neem tu dan gerust contact met Ruud van Herpen op.
  • Ruud van Herpen is naast technisch directeur en senior adviseur bij de Nieman Groep ook Fellow FSE (praktijk hoogleraar) op de TU Eindhoven. Lees hierover meer.
Lees ook