Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 16 oktober is het jaarlijkse congres van de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland met als thema ‘Samen werken aan Kwaliteit’

Minister Stef Blok licht  zijn visie en het doel van de private kwaliteitsborging toe. Met aansluitend een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het nieuwe stelsel.

Johan van der Graaf geeft om 13.10 uur een workshop (W1.5) over de  nieuwe verbouwvoorschriften en het rechtens verkregen niveau van Bouwbesluit 2012

Dit congres is reeds uitverkocht. Meer informatie vindt u op vereniging-bwt.nl

logo BWT