Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

certificaat-Level-1-Thermografie-1 Op 27 november 2012 heeft ing Alexander van der Ham van Nieman Raadgevende Ingenieurs het certificaat Level 1 Thermografie van the American Society of Non-destructive Testing (ASNT) ontvangen. Dit is een formele erkenning voor de vertrouwde kwaliteit van ons thermografisch onderzoek. Thermografisch onderzoek kunnen wij inzetten in de breedte van ons dienstenpakket, enkele voorbeelden waar thermografie het meest ingezet wordt:

Eindcontrole energetische kwaliteit gebouwschil
IR_19784-1 De kwaliteit van de gebouwschil wordt gerealiseerd tijdens de bouw. Keuze van materialen, aantal en type verankeringen en kwaliteit van verwerken. De basiskwaliteit van het isolatiewerk stellen wij bij voorkeur met u vast bij het starten van de uitvoeringswerkzaamheden, om zonodig hierin te kunnen bijsturen. Voor ieder project is een eindcontrole door middel van thermografisch onderzoek van belang. Ondanks een goede basiskwaliteit kunnen plaatselijk onvolkomenheden aan de isolatie zijn ontstaan, of een luchtdichting aan de aandacht zijn ontsnapt. Door thermografisch onderzoek voorkomt u onnodige warmtelekken die in de gebruiksfase continu voor warmteverlies zorgen. Bij BREEAM-projecten is dit thermografisch onderzoek een vereiste om het credit ENE26 – waarborgen thermische kwaliteit gebouwschil’ te verkrijgen.
Nieman Raadgevende Ingenieurs is de gekwalificeerde partij om deze controle -al dan niet in combinatie met het
luchtdoorlatendheidsonderzoek- uit te voeren.

 
Ondersteuning bij schade onderzoeken
IR_12792-1 Thermografie is een niet destructieve onderzoeksmethode. Hiermee komen onregelmatigheden en structuren aan het licht die visueel verborgen zijn. Te denken valt aan lekkages, verloop van installaties, gebouwlittekens van verrichte aanpassingen. Thermografie is hierbij geen doel op zich, maar kan een waardevolle informatiebron zijn.

 
Installatietechnisch onderzoek
IR_19943-1 Comfortklachten zijn aan de orde van de dag. Is de vloerverwarming wel aangebracht volgens het ingediende ontwerp? Is de hart—op-hart afstand wel goed overgenomen in de uitvoerig en ligt de vloerverwarming voldoende dicht bij de gevel en in de dagkanten? Is de stromingsrichting afgestemd op het voorkomen van klachten en zijn de verschillende velden optimaal ingeregeld? Thermografisch onderzoek brengt het in één oogopslag in beeld. Verder is met thermografie de ligging van leidingen vast te stellen dat cruciaal kan zijn voor legionella preventie, of voor het verrichten van boorwerkzaamheden.

 

De kwaliteit van Nieman Raadgevende Ingenieurs is onderscheidend in de robuuste kennis van bouwfysica, installaties en bouwkundige uitvoering. Hiermee worden kostbare vergissingen die kunnen ontstaan door een verkeerde interpretatie van thermografiebeelden vermeden.

Onze gecertificeerde adviseurs hebben de beschikking over een professionele infraroodcamera met een hoge resolutie, zodat zelfs het kleinste detail niet aan het oog ontsnapt. De thermografische onderzoeken worden uitgevoerd volgens NEN-EN 13187.

Het jaargetijde voor de bouwkundige thermografische onderzoeken is al aangebroken, Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de jusite kwalificaties om u van dienst te zijn Vraag nu uw offerte aan voor thermografisch onderzoek. Neem bij vragen over thermografisch onderzoek contact op met:

ing. Alexander van der Ham voor vestiging Utrecht
ing. Gerton Starink voor vestiging Zwolle