Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Tijdelijke_huisvesting De vraag naar flexibele en tijdelijke huisvesting is de laatste tijd flink toegenomen. Denk aan de wassende stroom van vluchtelingen die in ons land neerstrijkt. Zonder extra inspanningen zullen deze mensen niet op korte termijn gehuisvest worden. Er moet dus iets gebeuren. Maar er zijn nog meer woningzoekenden die gebaat zijn bij een eenvoudig en tijdelijk aanbod. Het is een nieuwe blijvend groeiende markt, waar veel kansen liggen door de alsmaar stijgende leegstand.

Nu lopen de gemeenten al achter bij hun taakstelling, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Daardoor stokt de doorstroom en wachten dus duizenden mensen in de tijdelijke huisvesting van het COA. De betrokken partijen zitten met de problemen die daar weer uit volgen. U leest het allemaal in de media. Er moet dus snel meer huisvesting worden gerealiseerd, vooralsnog tijdelijk. Daarover is iedereen het eens. Maar hoe gaan we dat realiseren?

Inhoud en resultaat
Deze cursus geeft handvatten om tijdelijke huisvesting sneller van de grond te krijgen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het wegnemen van de belemmeringen, de oplossingsrichtingen en de regelgeving die nageleefd moet worden. Vaak is er meer mogelijk dan gedacht. Bij de oplossingen komen ook nadrukkelijk praktijkvoorbeelden aan de orde, die als inspiratie of ideeën kunnen gelden voor de deelnemers.

In de praktijk blijkt namelijk dat transformatie van leegstaande gebouwen vaak sneller is te realiseren als nieuwbouw. Tevens zorgt tijdelijke huisvesting vaak voor opleving van gebieden met als gevolg nieuwe ontwikkelingen. Dit wordt dus uitdrukkelijk meegenomen in de cursus.

Johan van der Graaf2015

ing. Johan van der Graaf

Doelgroep
De cursus is bestemd voor allen die betrokken zijn bij tijdelijke huisvesting binnen een gemeente of regio.

Nieman spreker
Collega Johan van der Graaf spreekt over de praktijktoepassing Bouwbesluit 2012: de (bouw)technische consequenties

Meer informatie en aanmelden

Deze dagcursus wordt georganiseerd door de Berghauser Pont Academy op 18 februari 2016, lees meer