Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Fire Safety & Science congres 2018

11de Nationaal Congres Fire Safety en Science

Het risico op brand van lithium-ion-batterijen en de brandveiligheid van seniorencomplexen en zorggebouwen waren twee thema’s die eruit sprongen tijdens het internationaal congres Fire Safety & Science in Arnhem op 14 en 15 november. Het Instituut Fysieke Veiligheid en de Stichting Fellow FSE organiseerden het vakcongres voor de elfde keer. Een gemengd gezelschap van brandweerexperts, wetenschappers en leveranciers bogen over uiteenlopende brandveiligheidsvraagstukken.

Persoonlijke veiligheid van verminderd zelfredzamen

In de workshop van Lieuwe de Witte en Ruud van Herpen aandacht voor persoonlijke veiligheid van minder zelfredzame gebouwgebruikers. Met voorbeelden lieten zij zien hoe berekend kan worden om bij een vastgesteld brandscenario alle bewoners van een bouwdeel tijdig in veiligheid te brengen.

Een complicerende factor daarbij is dat voor kwetsbare bewonersgroepen, bestaande uit ouderen met zwakke gezondheid en chronisch zieken, lagere drempelwaarden gelden voor blootstelling aan rook en hitte in relatie tot vluchten en de mate van overleven. Voor hen is de voor ontruiming beschikbare tijd is korter dan voor jonge gezonde mensen.Terwijl de realiteit is dat ze vanwege hun verminderde mobiliteit en zorgvraag juist méér tijd nodig hebben om in veiligheid te komen. Tegelijk blijkt uit onderzoeken dat hedendaagse binnenbranden zich sneller ontwikkelen en sneller en meer giftige rook en verbrandingsproducten ontwikkelen. Aspecten om zeker rekening mee te houden bij het opstellen van ontruimingsplannen en het bepalen van de benodigde personele sterkte voor ontruiming. Lees meer over de Brandwijzer.

Stay-in-place

Lieuwe de Witte enRuud van Herpen op FSS Congres 2018 Er zijn situaties waarin het verschil tussen benodigde en beschikbare ontruimingstijd zo groot is dat het niet lukt alle bewoners veilig te evacueren. In deze situaties moet volgens Ruud van Herpen worden nagedacht over onconventionele alternatieven. Zoals het stay-in-place concept: schuilen binnen het eigen brandcompartiment. Hoewel dit principe in strijd is met de huidige regelgeving kan het volgens Ruud van Herpen in sommige situaties de enige optie zijn om een brand te overleven.

Lieuwe de Witte en Ruud van Herpen wijzen erop dat het openen van deuren bij ontruiming of voor brandbestrijding al heel snel kan leiden tot rookverspreiding in gangen en trappenhuizen, waardoor die ruimten niet meer beschikbaar zijn als vluchtweg. Schuilen binnen een compartiment waarbij een zekere redundantie aanwezig is, bijvoorbeeld een zeer betrouwbare brand- en rookscheiding, is dan een serieuze optie. Maar dan moeten wel extreem hoge bouwkundige eisen aan de constructie en de rookscheidingen worden gesteld. Bovendien moet worden gewaarborgd dat mensen bij het signaleren van brand in het gebouw niet alsnog op eigen gelegenheid hun compartiment verlaten, een natuurlijke reflex. In Hilversum is in een atriumgebouw met tijdelijke bewoning door mensen met een hoge zorgvraag het stay-in-place-concept gedeeltelijk toegepast.

Lees het gehele verslag geschreven door Rob Jastrzebski op Brandveilig.com

Stichting Fellow FSE WO2

De Stichting Fellowship FSE WO2 is het bestuursorgaan van het fellowship FSE aan de TU/e. FSE staat voor Fire Safety Engineering: integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. De Fellow FSE Ruud van Herpen begeleidt de studenten onderzoeken die door TU/e studenten worden uitgevoerd. Maak op het FSS congres kennis met de leden van de stichting.

Bekijk de vlog over het FSS congres gemaakt door lector Brandweerkunde Ricardo Weewer