Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Invloed van gevel op brandveiligheid

De uitbreiding van een compartimentsbrand naar een gebouwbrand wordt bepaald door de faalkans van de brandcompartimentering (directe en flankerende weg). Flankerende overdracht speelt met name bij thermisch lichte uitwendige scheidingsconstructies (gevelconstructies) een rol wanneer zij doorlopen langs de brandscheiding. De discussie ten aanzien van brandgevaarlijke gevels lijkt zich toe te spitsen op de brandklasse van een gevel, maar de essentie hiervan is om branduitbreiding via de gevelconstructie over meerdere brandcompartimenten tegen te gaan. Een kwestie van materiaalkeuze en van detaillering.

Aan de CPD seminars (continuous professional development) ‘Fire safety and Façades’  in Londen, Glasgow en Birmingham leverde Ruud van Herpen een bijdrage over betrouwbaarheid van brandscheidingen en de invloed van gevelconstructies hierop. Hij legde de deelnemers 12 details voor, met verschillende oriëntatie (horizontaal vs. vertikaal), verschillend kernmateriaal (brandbaar vs. onbrandbaar) en verschillende aansluitdetaillering aan de brandscheiding. Daarvan mochten zij als ‘expertpanel’ de faalkans van de compartimentering door de flankerende constructie inschatten.

De onderstaande figuur geeft de vier verschillende aansluitdetailleringen van lichte gevelconstructies aan een brandscheiding.

CPD Seminars in UK: Invloed van gevel op brandveiligheid CPD Seminars in UK: Invloed van gevel op brandveiligheid CPD Seminars in UK: Invloed van gevel op brandveiligheid CPD Seminars in UK: Invloed van gevel op brandveiligheid

De drie CPD seminars trokken in totaal zo’n 180 deelnemers., voornamelijk werkzaam bij bouwkundige ontwerpbureaus, ingenieursbureaus, gebouweigenaren en -beheerders, toetsende instanties. De seminars werden georganiseerd door Rockpanel. De doelgerichte benadering, als alternatief voor een regelgerichte benadering met de huidige discussie over bepalingsmethoden, raakte zeker de interesse van de deelnemers. Een geslaagd seminar dus!

Zie voor een impressie van het CPD seminar in Londen:

Doe mee: enquête brandscheidingen bij gevelconstructies

Inmiddels zijn de details ook als internet enquête beschikbaar, voor diegenen die graag willen stemmen maar niet op de seminars aanwezig konden zijn:

https://www.thesistoolspro.com/goto/faalkansbrandscheidinggevel

Heeft u vragen over deze seminars of over brandscheidingen bij gevelconstructies?

Neem dan met Ruud van Herpen contact op.