Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cursus praktische detailleren 01 Algemeen

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van metalen gevels en daken, gestuurd door de markt, de regelgeving en technische innovaties.

Deze ontwikkelingen hebben een duidelijk effect op de toe te passen gevel-constructies en gevelproducten en hun wijze van toepassing en detaillering. Enkele voorbeelden hiervan zijn luchtdichtbouwen, Rc > 4,5 m2K/W (gevels) en sandwichpanelen waarop uiteenlopende gevelafwerkingen worden aangebracht (zogenaamde carriersystemen).

Dit betekent dat er met name in de detailleringen nieuwe vraag­stukken opdoemen, waarvoor praktische oplossingen moeten worden gevonden, die voldoen aan de actueel geldende eisen. Hiervoor is het essentieel, dat met name de werknemers die betrokken zijn bij de werkvoorbereiding, de nodige praktische kennis opdoen.

Cursus praktische detailleren 02 Voor wie is de cursus bestemd

Deze cursus is bestemd voor diegenen die (bijna) dagelijks bezig zijn met ontwerp en voorbereiding en/of begeleiding van projec­ten met metalen gevels en daken, voldoende theoretische kennis hebben, maar in principe (te) weinig kennis hebben van praktijk­situaties en de daarbij behorende (lon)mogelijkheden).

Tijdens deze cursus worden praktijksituaties inzichtelijk en duidelijk gemaakt, waardoor de cursisten beter in staat zullen zijn om kritische, praktische vraagstukken op een juiste en vooral ook maakbare wijze op te lossen.

Tijdens de cursus worden ook enkele praktische handelingen uitgevoerd.

Waar , wanneer en aanmelden

Nader te bepalen

U kunt zich aanmelden via info@gevelsendaken.nl

Download de flyer  Cursus praktisch detailleren voor meer informatie.