Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Vathorst_De Laak 1A - Amersfoort In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde agenda geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt.

De Actieagenda Bouw omvat 17 acties, waarbij het voortouw voor de uitvoering bij ondernemers en hun brancheorganisaties ligt. Kennisinstellingen, overheden en financiers moeten -gezamenlijk met de ondernemers- voor de juiste condities zorgen. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van al lopende initiatieven.

Harry Nieman is kartrekker van de private kwaliteitsborging en bouwregelgeving.

http://www.actieagendabouw.nl/thema/private-kwaliteitsborging/