Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Studentenhuisvesting_en_bouwregelgeving_05092013_1 In samenwerking met het ministerie van BZK ontwikkelde Kences de Handreiking Studentenhuisvesting en Bouwregelgeving. De afspraak voor de gezamelijke ontwikkeling van deze handreiking is gemaakt in het Landelijk Actieplan studentenhuisvesting 2011-2016. De handreiking is met name gericht op het voorkomen van interpretatieverschillen van bouwregelgeving voor studentenwoningen.

De  handreiking Studentenhuisvesting en bouwregelgeving is geschreven door ing. Johan van der  Graaf van Nieman Raadgevende Ingenieurs voor Kences en Ministerie van BZK en is vorige week overhandigd aan Minister Blok.

Handreiking is bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling, de bouw, het beheer, de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

Heeft u vragen over deze handreiking? Neemt u dan contact met ons op.

Lees ook het bericht in de Cobouw 10-09-2013