Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

proefportiek bouwbesluittoetser en brandveiligheid, Koningsvrouwen van Landlust

De Koningsvrouwen van Landlust heeft de Gulden feniks 2012 gewonnen.
Wij feliciteren Eigen Haard en zijn trots om aan dit project te hebben meegewerkt.

 

Juryrapport

Gulden FeniksDe renovatie van deze twee portiekflats aan de Charlotte de Bourbonstraat in Amsterdam is zo uitgevoerd, dat het straatbeeld welhaast gelijk moet zijn aan hoe de gebouwen er uit gezien hebben bij oplevering in 1937. De opdracht die woningstichting Eigen Haard zich bij aanvang van de renovatie stelde, was het oorspronkelijke aanzien terugbrengen, de gedateerde plattegronden van de woningen op een eigentijds niveau brengen, de bewoners nadrukkelijk bij de renovatie betrekken én daarnaast het energieverbruik van de flats aanzienlijk reduceren. Volgens de jury van de Gulden Feniks is Eigen Haard met vlag en wimpel in deze opdracht geslaagd.

Projectinformatie

De Koningsvrouwen van Landlust is een project van Eigen Haard in Amsterdam. Het betreft hoogwaardige renovatie van een monumentale portieketage flat. De ambitie is om een A-label of beter voor het project te krijgen. Als Nieman Raadgevende Ingenieurs zijn wij in eerste instantie betrokken als gecertificeerd toetser en adviseur brandveiligheid.

Het uitwerken van een ontwerp met monumentale details (voordeuren) die niet voldoende brandveilig zijn heeft geleid tot een gelijkwaardige oplossing met een extra hal voor de woning. Deze hal is ook toegannkelijk voor de woningbouwvereninging en stelt ze in staat onderhoud aan de installaties uit te voeren zonder betrokkenheid van de bewoners.

In de proefportiek hebben we geluidmetingen en luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd om te toetsen of voldaan wordt aan de vooraf vastgestelde ambities, die boven het Bouwbesluitniveau voor nieuwbouw liggen.

Dankzij onze inzet kunnen de overige portieken op een efficiënte wijze en met een hoge kwaliteit worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de tijdens het ontwerpproces vastgestelde hoge ambities ook in de praktijk te realiseren.

Lees meer

 

Uw vraag over dit project mailt u aan: info@nieman.nl