Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nadat in een eerder stadium de concept geadviseerde BENG-eisen (versie 2018) werden doorgerekend. Vroegen de Lente-akkoord partners aan Nieman om de twaalf praktijkprojecten nogmaals door te rekenen. Maar nu aan de hand van de definitieve BENG-eisen. Daarnaast is gevraagd om de Temperatuur Overschrijding Juli door te rekenen.

Nieman collega’s Marit Cornelisse en Theo Haytink zijn de auteurs van dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Themagroep BENG en TOjuli en geïnitieerd door Lente-Akoord Zeer Energiezuinig Nieuwbouw.

Er zijn twaalf praktijkprojecten doorgerekend

Er zijn twaalf praktijkprojecten van deelnemers aan de ZEN themagroep ‘BENG-eisen 2020 en TO juli’ doorgerekend op de definitieve BENG-eisen. Voor drie appartementsgebouwen zijn ook TOjuli berekeningen gemaakt. De resultaten zijn inmiddels beschikbaar. De berekeningen zijn uitgevoerd met de validatietool. Dit is nog niet de definitieve software; deze is per 1 januari 2020 beschikbaar.

De belangrijkste conclusies luiden als volgt:

Definitieve BENG-eisen
BENG 1

  • De definitieve BENG-eisen zijn een differentiatie en aanscherping ten opzicht van de concepteisen van november 2018. Dit geldt met name voor BENG 1. In veel gevallen kan nèt voldaan worden met een thermische schil op het niveau van de vangnet-eisen uit het Bouwbesluit. Maar er is voor de meeste woningtypen met de thermische schil op Bouwbesluit weinig marge over in de eis voor BENG 1.
  • Voor de meeste woningen zijn aanvullend extra maatregelen nodig om te voldoen aan de grenswaarde voor de TO juli. Deze maatregelen beïnvloeden ook de resultaten van met name BENG 1.
  • Houd er rekening mee dat een verbetering van de thermische schil in het kader van BENG 1 een negatief effect kan hebben op TOjuli.
  • Tussenwoningen hebben een verhouding Als/Ag kleiner dan 1,5 en geldt dus een BENG 1-eis van 55 kWh/m².
  • Hoekwoningen hebben een verhouding Als/Ag tussen de 1,5 en 3. Voor de hoekwoningen geldt dus een BENG 1-eis die ongeveer 15 tot 20 kWh/m² hoger is dan 55 kWh/m².
  • De onderzochte woongebouwen hebben allemaal een verhouding Als/Ag kleiner dan 1,83 en moeten dus voldoen aan een BENG 1-eis van 65 kWh/m².
  • Grondgebonden woningen met een lichte bouwwijze kunnen met schilmaatregelen die gelijk zijn aan de vangnet-eisen uit het Bouwbesluit voldoen aan de BENG 1-eis. Voor de vrijstaande woning is het extra ‘budget’ van 5 kWh/m² noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de BENG 1-eis.

BENG 2 en BENG 3

  • Voor alle grondgebonden woningen zijn de resultaten van BENG 2, BENG 3 en de TOjuli maatgevend voor het te treffen maatregelenpakket.

De minimaal benodigde maatregelen om aan de BENG-eisen te voldoen zijn niet in alle gevallen de meest optimale maatregelen vanuit het perspectief van de bewoners.In Bijlage 1 van het rapport worden per praktijkproject alternatieve concepten getoond waarmee wel rekening wordt gehouden met comfort voor bewoners en waarmee ook aan de BENG-eisen kan worden voldaan. Denk hierbij aan het verhogen van de Rc-waarden, verlagen van de U-waarden, het toepasse van een douche-WTW of een ventilatiesysteem met extra sturing op CO2. Op projectniveau zouden deze energieconcepten nog verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Lees op LenteAkkoord.nl ook de conclusies over Verwarming/warmtapwater en TOjuli. En lees ook wie er de themagroep deelnam. Download het rapport ‘Consequenties definitieve BENG-eisen en TOjuli‘

Heeft u vragen over het rapport en/of de berekeningen?

Neem dan contact op met Marit Cornelisse of Theo Haytink .

Onderzoek Consequenties definitieve BENG-eisen en TOjuli door Nieman voor Lente Akkoord