Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

[one_half]

gevaarlijk-schilderen-op-ladder Bij veel gebouwen ontbreken de voorzieningen om veilig onderhoud te kunnen plegen zoals

  • Daken zijn niet van binnenuit bereikbaar
  • Schilderwerk kan alleen vanaf een ladder worden uitgevoerd
  • Ramen zijn naar buiten draaiend

 Bij diverse projecten moesten na lange discussies onderhoudsinstallaties, daklijnen, en dergelijke alsnog worden aangebracht; met als gevolg zeer hoge kosten voor de ontwikkelaar/opdrachtgever. Het is dus noodzaak om al in de ontwerpfase aan te tonen dat in voldoende mate is voorzien in de mogelijkheid om het gebouw veilig te kunnen onderhouden.

In afdeling 6.12 van het Bouwbesluit (per 1 juli 2012 van kracht) wordt geëist dat een gebouw veilig onderhouden moet kunnen worden. Al bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat in voldoende mate is voorzien in de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

De indiener moet hiervoor een checklist invullen (verkrijgbaar op www.rijksoverheid.nl) . Aan de hand van deze checklist kan worden vastgesteld of een gebouwgebonden veiligheidsvoorziening noodzakelijk is en zo ja, welke voorziening dat dan moet zijn.

[/one_half]

[one_half_last]

Het invullen van de checklist roept waarschijnlijk de nodige vragen bij u op. Nieman Raadgevende Ingenieurs helpt u bij het toetsen van het ontwerp op veiligheidsrisico’s voor de onderhoud- en beheersfase. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

  • Toegankelijkheid van het dak en bereikbaarheid gevels
  • Veilig kunnen werken op het dak
  • Onderhoud van de gevels (onder andere bewasbaarheid ramen en schilderwerk)

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van het convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwassersbranche, het convenant ‘Gevelonderhoud’, de RI&E module Glas- en gevelreiniging uit de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, de A-bladen en arbo-catalogi van gebouw onderhoudsbranches en de Arbowet.

Nieman Raadgevende Ingenieurs stelt een document voor u op na afstemming in de ontwerpfase waarmee u kunt aantonen op welke wijze het gebouw veilig onderhouden kan worden en waarbij voldaan wordt aan afdeling 6.12 van het Bouwbesluit. Een ingevulde checklist wordt als bijlage aan het document toegevoegd.

Dit document ‘Veilig onderhoud van gebouwen’ vormt een goede basis voor het, in het kader van de Arbowet, verplichte V&G-dossier. Nieman Raadgevende Ingenieurs biedt dit desgewenst gecombineerd aan.

Lees meer over Veiligheid & Gezondheid

[/one_half_last]