Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BVC 2014 6 brandveilige buffer_1 Brandveilige buffer

Een doelgerichte aanpak gebaseerd op een FSE-benadering kan van meerwaarde zijn in bestaande gebouwen. Een voorbeeld van zo’n aanpak zijn de scheidingsconstructies rondom de polipleinen in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.

Veelal is regelgerichte brandpreventie leidend voor het brandveilig maken van zowel nieuw te bou¬wen als bestaande gebouwen. Gelijkwaardigheid en Fire Safety Engineering wordt daarnaast veelal toegepast in nieuw te bouwen gebouwen. Maar juist ook in bestaande gebouwen kan deze aanpak van meerwaarde zijn. Immers, in bestaande gebouwen staan een groot deel van de rand-voorwaarden vast. Zoals bestaande scheidingsconstructies en installaties. Het toepassen van standaardregels kan dan lei¬den tot het aanpassen of vernieuwen van deze randvoorwaarden, met grootschalige renovatie en vervanging tot gevolg. Dit be-tekent vaak een grote kostenpost, waarvan het rendement op voorhand niet altijd duidelijk is.

Het artikel Brandveilige buffer is geschreven door Ruud van Herpen en Lieuwe de Witte voor brandveilig.com