Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

20_23_Herpen_BF01_2015 (1)_1 Het brandveiligheidsniveau van bouwwerken is in Nederland in een groot aantal voorschriften vastgelegd. Brandpreventieve voorschriften liggen vast in Bouwbesluit 2012. Die voorschriften zijn concreet en in principe eenvoudig toetsbaar (goed/fout). Het nadeel van dergelijke prescriptieve regelgeving is dat maatwerk veiligheid niet mogelijk is en dat de regelgeving innovatiebelemmerend is.

Wanneer de doelen beschouwd worden die met de prescriptieve regelgeving worden beoogd is maatwerk wel mogelijk, waardoor een brandveiligheidsconcept kan worden opgesteld dat gebruik maakt van projectspecifieke kenmerken.

Een doelgerichte beschouwing van brandveiligheid leidt dus tot slimmere oplossingen dan een regelgerichte benadering. Hoewel Bouwbesluit 2012 prescriptief van aard is en daardoor geen expliciete doelen kent, geeft de Nota van toelichting aan dat de eisen in het Bouwbesluit slechts twee doelen dienen:

– Beperken van slachtoffers door brand in het bouwwerk
– Beperken van schade aan derden (buurpercelen)

Amphia Ziekenhuis

In het Amphia Ziekenhuis te Breda zijn de patiëntenkamers op de verpleegafdeling niet (volledig) uitgevoerd als subbrandcompartimenten, waardoor vanuit een brandsituatie rookverspreiding kan plaatsvinden naar de vluchtroute (gang). Dit kan alleen worden toegestaan, zolang de rookbelemmering het vluchten en het evacueren van bedgebonden patiënten niet hindert. Hoe lang de condities in de vluchtroute acceptabel blijven hangt af van de kwaliteit van de scheidingsconstructies van de subbrandcompartimenten.

Lees het gehele artikel over de doelgerichte brandveiligheid in het Amphia Ziekenhuis in Breda geschreven door ir. Ruud van Herpen voor het Bouwfysica magazine, nr. 1, 2015