Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Namens de vereniging van Twentse woningbouwcorporaties (WoON) maakt Jan Pieter van Dalen, senior projectleider Nieman Raadgevende Ingenieurs Zwolle, voor de beoordeling van energie- en duurzaamheidsaspecten onderdeel uit van de jury.

[one_half]

Logo Domijn Persbericht Domijn, 9 november 2011

Domijn innoveert met energieleverende woningen
Corporatie daagt branche uit tot vernieuwend opdrachtgeverschap

Enschede – Woningcorporatie Domijn heeft aannemende partijen, via een prijsvraag, gevraagd om energieleverende woningen te ontwikkelen. Zij wil dit primair om de energielasten voor haar klanten in de toekomst beheersbaar te houden. Dit initiatief vloeit voort uit een convenant met de vereniging Woon om in Twente 50 energieneutrale eengezinswoningen te realiseren. Domijn gaat hierin een stap verder door energieleverende woningen te ontwikkelen. De uitkomst was op veel fronten positief verrassend. Door op een vernieuwende manier, dat wil zeggen vooral kaderstellend, partijen te benaderen blijkt dat er veel creativiteit ontstaat. Dit kan zowel voor de corporatie, haar klanten als voor de samenleving van meerwaarde zijn. De corporatie draagt de uitkomsten uit om ook andere partijen te stimuleren tot uitvoer van vernieuwende concepten te komen.

Vernieuwend opdrachtgeverschap
Domijn wil als organisatie graag tot vernieuwing komen in de bouwketen en innovatie in de bouwkolom stimuleren. Een middel om dit te realiseren is dat Domijn op een andere manier opdrachten wil verstrekken. Tot nu toe is het gebruikelijk om zelf een plan te ontwikkelen en daar partijen bij te zoeken voor de uitvoering. Met vernieuwend opdrachtgeverschap wil de corporatie veel meer kaderstellend te werk gaan en hierdoor ontwerpvrijheid bij de partijen stimuleren. De corporatie merkt dat dit leidt tot veel vernieuwing. Voor de realisatie van energieleverende woningen is gekozen voor het uitschrijven van een prijsvraag waar de kaders alleen bestonden uit een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, een ruim programma van eisen en een wedstrijdreglement. De aannemers die hebben deelgenomen aan dit project zijn Groothuis Woningbouw, Aannemings- en Afbouwbedrijf Haafkes, Plegt – Vos Wonen en Nijhuis Bouw Enschede.

Energieleverende woningen
Een energieleverende woning is een woning die zodanig is ingericht en gebouwd, dat er meer energie ontstaat dan dat in de woning aan energie nodig is. In de prijsvraag voor energieleverende woningen zijn vernieuwende ideeën ontstaan.

[/one_half]

[one_half_last]

Domijn heeft het voornemen om deze ideeën in de toekomst werkelijk te realiseren. Op deze manier levert Domijn een bijdrage aan duurzaamheid en stijgen de energiekosten voor klanten veel minder hard dan in een reguliere woning. Ook hoopt Domijn dat zij ook andere partijen kan aanzetten om dit soort concepten te ontwikkelen voor klanten.
De prijsvraag heeft onder meer opgeleverd dat er installaties kunnen worden toegepast die een hoger rendement hebben dan de huidige zonnepanelen. Er is een mogelijkheid om de energieleverende woningen straks zonder de traditionele HR-ketel in de eigen woning in te richten, maar op een gecentraliseerd punt in de buurt. Er zijn alleen leidingen die de energietoevoer naar de woning verzorgen. Verder blijkt dat de energielasten in een energieleverende woning jaarlijks maximaal stijgen volgens de CPI-index. Deze is vele malen lager dan de huidige en verwachte prijsstijging van energie.

Inzichten en leermomenten
Het proces levert een aantal inzichten en leermomenten.
De klant kan voor een goede prijs én in een gezonde woning wonen zonder een stijging van de energiekosten die een reguliere woning heeft. 
Voor Woningcorporatie Domijn heeft de prijsvraag tot een aantal inzichten geleid:

  • Als je vrijheid geeft biedt dat ruimte voor innovatie. Het leidt tot meer klantvoordelen en lagere bouwkosten, onder meer omdat een substantieel deel van de installatietechniek op een andere manier wordt gefinancierd.
  • Er zijn wijzigingen in de regelgeving nodig om het voor de klant interessant te maken dat energie aan het net kan worden geleverd.
  • Er moet op dit moment meer tijd dan tot nu toe gebruikelijk worden gestoken in de ontwikkeling van energieleverende woningen.

Nu blijkt dat de markt voor een concurrerende prijs, energieleverende woningen kan ontwikkelen. Dit wil Domijn graag uitdragen om anderen aan te zetten dit soort woningen te realiseren waar de voordelen voor de klant groot zijn.
Domijn heeft alle deelnemende aannemers gevraagd verder mee te denken met de conceptontwikkeling om de komende jaren een aantal energieleverende woningen te kunnen realiseren.

Zie ook de website van Domijn.

[/one_half_last]