Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Factsheet-Bluswater_1-1 Vitens stimuleert alternatieven voor het gebruik van drinkwater als bluswatervoorziening. In een  informatieblad wordt onder andere Nieman Raadgevende Ingenieurs genoemd als deskundige partij om voor bedrijven een studie te doen naar alternatieve bluswatervoorzieningen. Het advies moet onder specifieke voorwaarden van Vitens worden uitgevoerd, want dan krijgt de opdrachtgever een bijdrage van € 1.000,- van Vitens als tegemoetkoming in de kosten voor het laten uitvoeren van de alternatievenstudie. Download het Vitens informatieblad: Drinkwater als bluswater

Vorige week hebben wij onze eerste alternatievenstudie opgeleverd aan Bartimeus in Zeist. Een mooie samenwerking tussen Nieman RI, Nieman-Valk en Hulks Bouwkostenmanagement

Voor meer informatie neemt u contact op met Susan Eggink-Eilander van ons bureau.