Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BREEAM-NL_2014-11_Duurzaamheid door doel gerichte brandveiligheid Het publiekrechtelijke niveau van de gebouwgebonden (of preventieve) brandveiligheid is in Nederland vastgelegd in Bouwbesluit 2012. De brandveiligheidsvoorschiften in het Bouwbesluit dienen slechts twee doelen, namelijk het beperken van slachtoffers door brand en het beperken van branduitbreiding naar buurpercelen (eigendommen van derden).

Deze twee doelen zijn te abstract om toelaatbare faalrisico’s te definiëren. Daarvoor kan beter in afgeleide doelen worden gedacht, die aansluiten op de functionele eisen van het Bouwbesluit. Van grof naar fijn kunnen de volgende afgeleide doelen worden geformuleerd:

  • Veiligheid omgeving (eigendommen van derden)
  • Veiligheid gebouw (draagstructuur)
  • Veiligheid uitbreidingsgebied van brand en rook (compartimentering)
  • Veiligheid vluchtroutes en aanvalsroutes (beschermde en extra beschermde vluchtroutes)

Het beperken van de impact op het milieu is in Nederland geen publiekrechtelijk doel. Dat geldt evenmin voor het beperken van materiële schade, imagoschade en het verzekeren van bedrijfscontuïteit en robuustheid. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze aspecten privaatrechtelijk in de BREEAM systematiek een plek te geven.

Lees het hele artikel  Duurzaamheid door doel gerichte brandveiligheid geschreven door Ruud van Herpen voor BREEAM-NL magazine, november 2014