Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten.

Met gepaste trots maken initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.

Uitreiking certificaat Opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving 29-05-2019_socmed

In vijf modules leerden de deelnemers alles over aardgasvrije oplossingen en de realisatie van een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Van een introductie over #VanGasLos tot kennisdelen over wijkgerichte aanpakken. Ook werden praktijkvoorbeelden uitgelicht. De deelnemers stapten om uit hun comfortzone en deelde hun kennis met de andere deelnemers.

Gevarieerd gezelschap van deelnemers

Het onderling enthousiasmeren en inspireren gebeurde veelvuldig,. Hierdoor ontstonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan deelnemers. “Bij de kick-off waren onder meer 2 woningcorporaties, 5 gemeenten, 4 installatiebedrijven en 7 adviseurs aanwezig”, vertelt Harm Valk over het gevarieerde gezelschap. Uit de sessie bleek onder andere dat er niet één passende oplossing is om wijken en gebieden #VanGasLos te maken. “Het beleid is nog in ontwikkeling en er is een belangrijke rol weggelegd voor de Regionale Energiestrategie en het gemeentelijk Warmteplan.”

Er ontstonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan cursisten

Er ontstonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan cursisten

Het onderling sparren en uitwisselen van informatie vormden belangrijke onderdelen voor het succes

Daarom deelden deelnemers kennis, om te versnellen en een integrale benadering voor de energietransitie op te zetten. Daarvoor moest éénieder uit zijn of haar comfortzone komen en zich openstellen voor andere visies. Juist het onderling sparren en uitwisselen van informatie vormden belangrijke onderdelen voor het succes van de leergang. Uit een rondvraag bleek dat deelnemers de grote variatie in de groep interessant vonden en van elkaars expertise profiteerden.

Een van de deelnemers neemt het Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving in ontvangst

Een van de deelnemers neemt het Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving in ontvangst

Volgende leergangen ingepland!

“En we gaan door”, geeft Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd aan, “want dit succes willen we natuurlijk opvolgen. Op 29 mei start de tweede leergang. De derde leerganag start op 18 september. Hiervoor zijn ook al een aantal aanmeldingen binnen. Hier leest u meer details over de leergangen  waar u zich nog voor kan inschrijven.

We kijken al uit naar de volgende leergangen, waar we ongetwijfeld tientallen professionals aan elkaar verbinden om kennis te vermenigvuldigen om slimme stappen te zetten naar #VanGasLos.”

Meldt u aan voor de volgende leergang