Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandveiligheid is een complex vakgebied met vele technische begrippen en legio voorschriften. De voorschriften hebben tot doel om een “veilig” gebouw terealiseren en in stand te houden. Wanneer er gebreken in een gebouw geconstateerd worden ontstaat er al snel een discussie over de vraag hoe veilig of onveilig de situatie is voor de gebruikers van dat gebouw. Het begrip veiligheid is niet concreet en wordt door ieder anders ingevuld of beleefd.

Effect-risico-matrix_def-1

De effect-risicomatrix is een middel om vraagstukken rond veiligheid en onveiligheid beter inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Door de potentiële effecten van een brand in een concrete situatie te analyseren, kunnen deze effecten in een matrix gescoord worden. Dit gebeurt aan de hand van twee belangrijke brandveiligheidsdoelen; de mate waarin letsel te verwachten is en de mate waarin schade ontstaat.

Hiermee krijgt de eigenaar een duidelijk beeld van de grootste brandrisico’s. De eigenaar kan nu gericht en met de juiste prioriteit te werk gaan om de nodige maatregelen te nemen.

Download de Leaflet effect-risicomatrix in pdf

Voor meer informatie neemt u contact op met een vestiging in uw regio of u stuurt een e-mail aan info@nieman.nl