Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Eis aan risico oververhitting bij nieuwbouw woningen

Op de site van RVO is aangekondigd dat gelijk met de BENG-eisen, een eis van kracht wordt aan de temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen. Deze eis fungeert als randvoorwaarde voor de nieuwe energieprestatieberekeningen die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden.  

Voor nieuw te bouwen woningen wordt in de bouwregelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0 (bron: RVO).

Grenswaarde TOjuli-getal

Als het TOjuli-getal hoger is dan 1,0 ligt aanpassing van een project voor de hand. De nieuwe eis kan in de praktijk bijvoorbeeld tot maatregelen leiden op het gebied van zonwering, de afmeting van ramen, de toevoeging van een overstek of de oriëntatie van een woning. Maar omdat TO-juli een indicatiegetal is, mag ook aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma (temperatuuroverschrijdingsberekening, kortweg: TO-berekening) alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) wordt daarvoor gesteld op 450 uur. De randvoorwaarden die voor een dergelijke berekening gelden worden nader vastgelegd.

Voor het bepalen van het TOjuli is geen apart rekenprogramma nodig, omdat de TOjuli-indicator gelijktijdig berekend wordt met de BENG-berekening.

Praktische consequenties TOjuli en BENG

Nieman helpt de partijen van het Lente-akkoord om inzicht te krijgen over de praktische consequenties van deze nieuwe eis en van de samenhang met de BENG-eisen. Op de site van het Lente-akkoord staat het laatste nieuws hierover.

Meer informatie over de TOjuli-eis

Leest u op Rvo.nl

Factsheet temperatuuroverschrijding

Hoe TOjuli wordt berekend, staat in de NTA 8800. In de ZEN factsheet Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen wordt toegelicht wat het indicatiegetal inhoudt en hoe de berekening plaatsvindt.
Download ZEN factsheet Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen

Collega’s André Kruithof en Marit Cornelisse voerden het onderliggende rekenwerk voor deze factsheet uit.

Heeft u vragen over de consequenties van de TO-juli-eis en alle andere zaken rondom BENG?

Neemt u dan contact op met André Kruithof, Theo Haytink of een van de andere Nieman-adviseurs.

Lees ook

 

De eisen om (mogelijke) oververhitting van nieuwbouw woningen tegen te gaan zijn gepubliceerd..