Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuws over de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen

Er is belangrijk nieuws over de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen. In de brief energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG) aan de Tweede Kamer heeft minister Ollongren bekend gemaakt dat de ingangsdatum voor de BENG-eisen voor alle gebouwen een jaar wordt vervroegd naar 1-1-2020. De invoeringsdatum van de BENG-eisen voor overheidsgebouwen blijft ongewijzigd staan op 1-1-2019. Het vervroegen van de ingangsdatum van de BENG-eisen geeft ook antwoord op de onduidelijkheid die was ontstaan tussen de Nederlandse bouwregelgeving (beoordeling bij aanvraag omgevingsvergunning) en de EPBD-eis (vanaf 1-1-21 alleen nog maar bijna energieneutrale gebouwen).

Nieuws over de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen

BENG

De eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) vervangen per 1-1-2020 de EPC-eis. Grootste verschil is de splitsing in drie indicatoren, met een aparte eis aan de maximale energiebehoefte en een minimaal percentage hernieuwbare energie. Daarmee sluit de bouwregelgeving aan bij het principe van de trias energetica en de Europese EPBD-richtlijn. Meer over de BENG-eisen vindt u in dit artikel van Theo Haytink en Harm Valk.

Overigens staat de hoogte van de BENG-eisen nog niet vast, naar verwachting wordt dat eind 2018 bekend. Voorlopig kunt u gebruik van de Handreiking BENG van RVO. Deze Handreiking is recent geüpdatet door Nieman collega’s André Kruithof en Theo Haytink in opdracht van RVO.

Projectgroep NTA 8800

De projectgroep NTA 8800 werkt op dit moment aan de nieuwe energieprestatienorm (de opvolger van de NEN 7120). Deze nieuwe energieprestatienorm wordt van kracht gelijktijdig met het ingaan van de BENG-eisen. Harm Valk is voorzitter van de projectgroep NTA 8800 en André Kruithof is lid van het rapporteursteam voor dit nieuwe normblad.

Ook staat in de beleidsbrief dat de gepubliceerde nieuwe versie van NEN 7120 en NEN 7125 NIET wordt aangewezen door de bouwregelgeving. BZK wil de bouwsector niet kort achter elkaar confronteren met twee grote ingrepen in de systematiek. Daarom worden de nieuwe conversiefactoren voor primaire energie pas van kracht samen met de BENG-eisen. Dit betekent ook dat andere aspecten uit deze nieuwe norm-versies nog niet van kracht worden en dat technieken zoals biomassa-ketels en boosterwarmtepompen voorlopig nog op basis van gelijkwaardigheid gewaardeerd blijven worden.

Heeft u vragen over de BENG-eisen of andere aspecten van zeer energiezuinige gebouwen, neemt u dan contact op met  André Kruithof , Theo Haytink of Kitty Huijbers of met uw contactpersoon bij Nieman. U kunt ook hier uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op.