Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Evacuatie van bedgebonden patienten_1 De vergrijzing in Nederland stelt de huidige zorgsector in toenemende mate op de proef: steeds meer mensen worden afhankelijk van zorg. Dit gebeurt zowel intramuraal (in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen) als extramuraal (middels thuiszorg). Extramurale zorg wordt uitsluitend toegepast op personen die nog zelfredzaam en mobiel zijn, hoewel de mate van zelfredzaamheid en mobiliteit ten opzichte van een woonfunctie zonder zorg aanzienlijk lager zal zijn (Van Herpen, 2013). Door deze extramuralisering worden de intramurale instellingen in toenemende mate bewoond door mensen die niet meer zelfredzaam zijn en daarbij vaak ook bedlegerig zijn. In deze intramurale instellingen is het daarom van belang om een goed georganiseerde Bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. Inzicht in de evacuatietijden van bedgebonden patiënten is noodzakelijk om de prestaties van een BHV team te waarderen en af te stemmen op de beschikbare evacuatietijden. Wanneer de beschikbare evacuatietijden te kort zijn, zal het BHV team moeten worden versterkt of moeten de beschikbare evacuatietijden worden verlengd door middel van bouw- of installatietechnische voorzieningen.

Lees en/of download het gehele artikel Evacuatie van bedgebonden patienten geschreven door Niels Strating met  supervisor: Ruud van Herpen (als Fellow FSE van de TU/e), gepubliceerd in Raam en Deur, januari 2015