Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Aardgasvrije nieuwbouw wordt de norm

De wet VET (Voortgang Energie Transitie) gaat vanaf 1 juli 2018 in. Daarin wordt geregeld dat aardgasvrije nieuwbouw de norm is. Afgelopen 3 april heeft ook de Eerste Kamer de gaswet aangepast via de VET. Belangrijk onderdeel hierin is dat de gasaansluitplicht vervalt voor alle kleinverbruikers (woningen en kleinere bedrijven) en bij de aanleg van een nieuwe wijk of inbreidingslocatie. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar dit heeft grote consequenties. De exacte voorwaarden worden nader uitgewerkt in een ministeriële regeling. De enige uitzondering is als het college van B&W het gebied waarin het gebouw ligt aanwijst als gebied waar aardgas nog wordt toegestaan vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang. Daarnaast is er een overgangstermijn opgenomen voor lopende aanvragen en aanvragen die voor 1 juli 2018 worden ingediend. Deze hoeven niet aangepast te worden.

Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland heeft hier vorige week een notitie over gepubliceerd waarin verschillende vragen zoals indiening voor 1 juli 2018, gronduitgifte en dergelijke, worden toegelicht.

Wat nu te doen?

Dat de aansluitplicht komt te vervallen is niet onverwacht. Heeft u al nagedacht over andere oplossingen voor verwarming en warm tapwater. Er is keuze uit verschillende alternatieven, maar niet op elke locatie zijn die gelijk. Ook kan de inpassing van bijvoorbeeld een warmtepomp, een aanpassing van uw plannen betekenen. Dat gaat verder dan een andere keuze in de EPC-berekening. Zijn opstelplaatsen geschikt, is er sprake van een geluidsbron, moet het afgiftesysteem worden aangepast, wat betekent het voor de bewoners? Op al deze vragen zijn concrete antwoorden mogelijk.

De aanwijzing heeft in beginsel weinig gevolgen voor de bestaande bouw. In een volgende aanpassing van de gaswet zal gekeken worden naar vervolgstappen om gebouwen met bestaande aansluitingen gasloos te maken.

Hoe kunnen wij u ontzorgen?

Nieman heeft al jaren ervaring met gasloze concepten voor de woningbouw en de utiliteit. Wij denken graag met u mee over een gasloos concept dat passend is voor uw projecten. Wij adviseren opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs, kortom de gehele bouwkolom.

Neemt u gerust contact op met John Bouwman, hij helpt u graag!

Gasaansluitplicht wet VET

Blijf op de hoogte en volg een masterclass of cursus over #VanGasLos

Harm Valk geeft op 14 mei een masterclass #VanGasLos en op 5 juni een cursus over Bouwen zonder Aardgas. Hiervoor zijn nog een aantal plekken vrij.