Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP_2013-06_Gelijkwaardigheid-door-een-juridische-bril-2_1 Dit artikel is een vervolg op het eerder geplaatste artikel over gelijkwaardigheid volgens Bouwbesluit 2012, bezien door een juridische bril. Bij het toepassen van gelijkwaardige oplossing volgens Bouwbesluit 2012 moet de aanvrager of gebouweigenaar richting het bevoegd gezag aannemelijk maken dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Maar moet het initiatief voor gelijkwaardigheid altijd bij de aanvrager of gebouweigenaar vandaan komen? Dat ligt iets genuanceerder. Het bevoegd gezag kan zelf ook het initiatief nemen, en in sommige gevallen moet het bevoegd gezag zelfs het initiatief nemen. Soms hoeft een gebouweigenaar niet per se het initiatief te nemen, maar is het wel verstandig om te doen. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Ook is relevant of er sprake is van vergunningplichtige of vergunningvrije bouwwerkzaamheden en of er sprake is van een gebruiksmeldingplicht.

Lees en/of download het artikel Gelijkwaardigheid door een juridische bril (2)uit Bouwregels in de praktijk, juni 2013

Lees en/of download ook eerste artikel Gelijkwaardigheid door een juridische bril (1)

Beide artikelen zijn geschreven door mr. ing. Jacco Huijzer, juridisch adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs