Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwtotaal_2012-0708_Gevelreiginging-baksteenmetselwerk_1-1-scaled Het kennisnetwerk baksteensteen metselwerk is door de Vereniging Koninklijke Bouwkeramiek (KNB) geïnitieerd om beter gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise binnen de keten van baksteenmetselwerk. Doel is om met deskundigen kennis, ervaring en standpunten op technisch vlak over baksteenmetselwerk te delen en beschikbaar te stellen.

In het kennisnetwerk zitten deskundigen onder andere werkzaam bij een metselbedrijf, voegbedrijf, gevelreinigingsbedrijf, aannemer, mortelproducent, testinstituut, onderzoeksinstelling, producent isolatiemateriaal, baksteenfabrikant en gespecialiseerde adviesbureaus.

Het door KNB geïnitieerde kennisnetwerk Baksteenmetselwerk discussieerde onlangs over gevelreiniging en het hydrofoberen van gemetselde gevels. Een actueel thema omdat er met regelmaat verontrustende artikelen verschijnen over de mogelijke negatieve gevolgen van gevelreiniging. Daarnaast circuleren er verschillende meningen en standpunten over het hydrofoberen van baksteengevels. Er werd niet alleen gesproken over monumenten. Ook de mogelijkheden bij bestaande bouw en nieuwbouw kwamen aan de orde.

In dit artikel aandacht voor de uitkomsten betreffende gevelreiniging. Lees en/of download het artikel Gevelreiginging baksteenmetselwerk  uit Bouwtotaal 2012-08 / KNB

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies neemt namens de Nieman-groep ook zitting in het kennisnetwerk baksteen en probeert op deze manier kennis te delen en uit te dragen.