Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De grenswaarde voor het risico op oververhitting (TO-juli) is op 15 juli 2020 definitief bekend gemaakt.

De definitieve grenswaarde voor TO-juli is nu vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuw te bouwen woningen. Deze waarde is aangepast ten opzicht van de eerder voorlopig bepaalde grenswaarde van 1,00.

De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat nauwkeuriger en specifieker rekenen met lineaire thermische bruggen in de buitengevel-constructies zorgt voor minder Gewogen Temperatuur Overschrijdings-uren (GTO).

De GTO is altijd het uitgangspunt geweest om het risico op oververhitting nauwkeurig in te schatten. Gezien de hoge correlatie tussen GTO en TO-juli geeft dit ruimte om de grens van TO-juli te verruimen, zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt dat het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen beperkt moet worden.

Koelsysteem

Wanneer een koelsysteem aanwezig is met als doel het koelen van de binnenlucht, staat de TO-juli waarde in de BENG-berekeningen automatisch op nul. Op dat moment gaat men ervan uit dat het koelsysteem voldoende capaciteit heeft om aan de koudebehoefte tegemoet te kunnen komen.

Internetconsultatie

De reacties die op de internetconsultatie zijn ingediend geven geen aanleiding om te eisen te herzien. Met name voor houtbouw of gelijksoortige lichtere bouwwijzen vroeg men in een openbare reactie om verruiming van de TO-juli eisen net zoals die er is voor BENG 1. Deze verruiming wordt niet gegeven, ook hier geldt de eis van 1,2.

ATG-methode

Naast TOjuli en bepaling van de GTO-uren bestaat er nog een methode ter bepaling van het risico op oververhitting: de ATG-methode. Deze methode wordt niet aangestuurd door het bouwbesluit maar geeft, op een andere wijze, een realistische inschatting van de kans op oververhitting.

Aangezien de GTO-methode vaak leidt tot meer maatregelen heeft voor nieuwbouw de ATG-methodiek vaak geen meerwaarde. Het criterium van 450 GTO-uren is namelijk strenger dan de Klasse “goed” volgende uit de ATG-methodiek. Deze ATG-methodiek hanteren wij wel als het gaat om klachten onderzoeken en in TO-berekeningen voor bestaande gebouwen waarvoor geen GTO-eis geldt.

Wilt u meer weten over TO-juli ?

Lees de bekendmaking in de Staatscourant 2020, 37764

TO-juli - Belangrijke toevoeging aan eisen energieprestatie