Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

ir. Harm ValkDe normcommissie ‘Klimaatbeheersing van gebouwen’ heeft op 18 oktober 2011 Harm Valk benoemd als voorzitter van de normsubcommissie ‘Energieprestatie’. Deze normsubcommissie (vaak de EPG-commissie genoemd) houdt zich bezig met het ontwikkelen van de energieprestatienormen voor de Nederlandse gebouwde omgeving.

Recent is, onder leiding van de oude voorzitter Gerard Meerdink, de NEN 7120 Energieprestatie van Gebouwen – Bepalingsmethode (EPG) ontwikkeld. Met de EPG wordt na invoering van Bouwbesluit 2012 de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend. De komende periode zal in het teken staan van de invoering van deze norm, eerst in de nieuwbouw, later ook in de bestaande bouw. Gelijktijdig is door de normcommissie de heer Jaap Hogeling benoemd als vice-voorzitter, met als speciaal aandachtgebied de ontwikkeling van en afstemming met de Europese normen.

Ir. Harm Valk is als senior adviseur op het vakgebied Energie en Duurzaamheid verbonden aan Nieman Raadgevend Ingenieurs en werkt vanuit de vestiging in Zwolle. Al enige tijd is hij bij het ontwikkelen van de energieprestatienormen betrokken. De komende jaren staat er op dit vlak nog veel te gebeuren. Wij wensen Harm Valk veel succes met zijn voorzitterschap.