Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Woningcorporatie Portaal Nijmegen heeft 338 woningen in de wijk Heseveld grootschalig onderhoud plaatsgevonden. Omdat het complex een beschermd stad- en dorpsgezicht is, is het groot onderhoud gebonden aan enkele voorwaarden. Portaal wil behalve een verbetering van het energielabel ook weten hoe het complex bouwfysisch goed aan moet worden gepakt.

Wijk-Heseveld-1

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft een maatwerkadvies opgesteld waarin niet alleen de energielabeling is aangegeven, maar ook de bouwkundige maatregelen zijn omschreven. Met deze integrale aanpak krijgt Portaal een compleet document wat als leidraad kan dienen voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de werkzaamheden.

Naast het maatwerkadvies is ook een endoscopisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat er in het verleden al was na geïsoleerd. Met behulp van thermografisch onderzoek zijn de gebreken van deze naisolatie in kaart gebracht, alsmede ook de koudebruggen.?

Nieman Raadgevende Ingenieurs zorgt voor een integraal maatwerkadvies waarbij niet alleen het energielabel centraal staat, maar ook wordt gekeken naar de bouwkundige staat van het complex. Adviezen op het gebied van energie, brandveiligheid, akoestiek en installaties zijn allen onderdeel van het maatwerkadvies, zodat Portaal op basis hiervan keuzes kan maken in het verdere uitvoeringstraject.

Wijk-Heseveld_detailfoto-1 Projectinformatie
  • Opdrachtgever Nieman Raadgevende Ingenieurs Portaal vastgoed ontwikkeling
  • Architect: Van Hontum te Nijmegen
  • Projectfase: Inspecties en beheer/onderhoud/renovatie