Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP 11 14 Nevenfunctie_1 Elk bouwwerk in Nederland heeft volgens het Bouwbesluit één of meer gebruiksfunctie(s). Het Bouwbesluit kent twaalf hoofdgebruiksfuncties en daarnaast nog diverse subgebruiksfuncties. Daarnaast kent het Bouwbesluit het begrip ‘nevenfunctie’. In de praktijk is gebleken dat er nog wel eens verwarring bestaat over dit begrip en de toepassing daarvan. In dit artikel wordt uitgelegd wat het begrip ‘nevenfunctie’ inhoudt, bij welke Bouwbesluit-aspecten dit begrip voorkomt, en in welke gevallen het al dan niet zinvol is om een gebruiksfunctie specifiek als nevenfunctie aan te merken.

Lees het artikel Het begrip nevenfunctie in het bouwbesluit geschreven door ing. Marjolein Berghuis voor Bouwregels in de Praktijk, 11-2014