Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwregels-in-de-praktijk_2012-07-08_Het-Bouwveiligheidsplan_1 Eén van de eisen in dit hoofdstuk 8 is het opstellen van een Bouwveiligheidsplan. Wat houdt dit in en wanneer moet een
dergelijk plan worden opgesteld?

Het bevoegd gezag bepaalt van geval tot geval of er een bouw- of sloopveiligheidsplan nodig is; in dit geval is er sprake van bouwen vlak
naast een (drukke) openbare weg. Dan is al snel een Bouwveiligheidsplan vereist.

Dit artikel is geschreven door ing. Peter Kuindersma.

Lees en/of download het artikel Het Bouwveiligheidsplan  uit Bouwtechniek in de Praktijk