Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten!

Met de komst van de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard, die tot nu toe in het Bouwbesluit zijn opgenomen.

Eigen ambities

Dit biedt ruimte voor lokaal maatwerk en gemeentelijke ambities, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid en milieu. Daar waar gemeenten zich nu gebonden weten aan een rigide keurslijf van landelijk geldende eisen op het gebied van energiezuinigheid en milieu, hebben zij in de toekomst de mogelijkheid om in het omgevingsplan eigen ambities op te nemen. Voor gemeenten gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Keerzijde is dat initiatiefnemers en bouwers van gebouwen per gemeente te maken krijgen met verschillende eisen. Daarmee is er wel een kantelpunt gekomen in de hoog-geroemde landelijke uniformering van bouwtechnische eisen, waarvoor het Bouwbesluit ooit in het leven is geroepen.

Technische kennis

Het is belangrijk dat bij de totstandkoming van omgevingsplannen vroegtijdig technische kennis wordt betrokken. Dat zal even wennen zijn, omdat de huidige bestemmingsplannen nauwelijks technische onderwerpen bevatten. Het is daarom noodzakelijk dat planologen en deskundigen op het gebied van de technische bouwregelgeving meer met elkaar gaan samenwerken. Om de impact van het voorschrijven van een strengere energieprestatie te kunnen vaststellen en om op basis daarvan een goede afweging te kunnen maken van de haalbaarheid is nu eenmaal technische kennis nodig. Dat vraagt om wederzijds begrip en communicatieve competenties, zowel bij planologen als bij deskundigen op het gebied van de technische bouwregelgeving.

Eerder nadenken

Toch geeft het ‘bij elkaar kruipen’ van planologen en bouwregelgeving- deskundigen kansen om al op ruimtelijk niveau na te denken en te sturen op andere technische onderwerpen, zoals brandveiligheid voor de omgeving. In de praktijk wordt namelijk nog wel eens vergeten dat ook inrichting van de omgeving een belangrijke rol kan spelen bij de brandveiligheid van een gebouw. Denk aan bijvoorbeeld de onderlinge afstand tussen gebouwen, de bluswatervoorzieningen, de toegangswegen. Het is dus van belang dat bij de totstandkoming van een omgevingsplan ook wordt nagedacht over de impact van de omgeving op de brandveiligheid in het gebied. In de huidige praktijk komen dergelijke lastige brandveiligheidsvraagstukken vaak pas tijdens de vergunningsprocedure, de bouwfase of in de gebruiksfase van een bouwwerk aan de orde en is de sturingsmogelijkheid nog beperkt en kan men bij een calamiteit voor onverwachte uitdagingen komen te staan.

Hopelijk biedt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving met de introductie van meer lokaal maatwerk een nieuwe stimulans om ook een belangrijk onderwerp als ‘brandveiligheid’ weer nadrukkelijker te betrekken bij de totstandkoming van de omgevingsplannen en inrichting van de ruimtelijke omgeving.

Deze blog Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten! is geschreven door Johan van der Graaf voor Kennismarkt Omgevingswet 2018 en gepubliceerd op Omgevingsweb.nl

Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten!