Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Congres-BB1 Op 11 december organiseren BIM-media (de uitgever van de Cobouw) en Bouwforum in samenwerking met het ministerie van BZK een congres over private kwaliteitsborging (*). Vooruitlopend op dit congres willen zij graag onderzoeken hoe de bouwsector denkt over private kwaliteitsborging. Als sponsor van dit congres verzoeken wij u om de enquête van 8 vragen in te vullen. De resultaten van deze enquête zullen in de presentaties van het congres worden verwerkt. Meer informatie over het congres vindt u op www.congresbouwbesluit.nl

Wilt u de enquête invullen klik dan hier

(*) Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen, -procedures en instrumenten waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwwerk bij oplevering voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, contractuele afspraken alsmede de eisen die kunnen worden gesteld aan goed en deugdelijk werk. Instrumenten dienen te voldoen aan door de overheid vastgestelde criteria en worden aan deze criteria getoetst door de hiervoor op te richten toelatingsorganisatie. Wanneer een instrument door de toelatingsorganisatie is erkend heeft dat de werking van een erkende kwaliteitsverklaring en vindt geen beoordeling meer plaats door het gemeentelijke bouwtoezicht.