Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Filiforme corrosie bij aluminium en de invloed van de wijze van voorbehandeling hierop

Filiforme corrosie vanuit de zaagkanten van aluminium kozijnprofielen Wat is filiforme corrosie?
Eén van de meest voorkomende en beruchtste vormen van corrosie bij gecoat aluminium is filiforme corrosie. Toch is deze vorm van aantasting wat betreft de duurzaamheid van de constructie van minder belang. Filiforme corrosie doet zich namelijk voor op het grensvlak van het aluminium en leidt daarom nauwelijks tot enige aantasting in de diepte van het metaal. Daarmee is het vooral een esthetisch probleem en geen technisch probleem: de sterkte en stijfheid van het materiaal (tenzij het heel kleine materiaaldikten betreft) blijft nagenoeg ongewijzigd.

Deze vorm van aantasting treedt op bij een combinatie van vocht en zuurstof in combinatie met een belastend milieu; vooral in de nabijheid van de zee. Tot welke afstand van de zee is onderdeel van een lopende discussie maar hierbij dient in ieder geval tot 25 km vanuit de kust rekening te worden gehouden met een verhoogde kans op aantasting.

De plaatsen op de plaat of het profiel, waar filiforme corrosie kan optreden, zijn ook gelokaliseerd. Deze vorm van aantasting treedt op vanuit randen, gaten, rondingen, beschadigingen, et cetera, dus plaatsen waar een coating ontbreekt of dunner is dan op andere plaatsen.

Filiforme corrosie (ook wel aangeduide met FFC) is een draadvormige corrosie direct onder het grensvlak met de conversielaag of coating, die zich uitbreidt in de wals- of extrusierichting. De gevormde draden kruisen elkaar nooit en het proces stopt als draden elkaar ontmoeten.

Ter plaatse van de draad maakt de coating zich los van de ondergrond. De onthechte coating wordt door de corrosieproducten, die zich vormen in de staart, ‘opgetild’. Deze onthechting kan zich op den duur uitbreiden waardoor er blazen of blaren in de coating ontstaan.

Ernstige filiforme corrosie vanuit randen en boorgaten bij aluminium plafondplaten. Naar de oorzaak van filiforme corrosie is uitgebreid onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat deze vorm van aantasting primair het gevolg is van verontreinigingen in het buitenste laagje van het aluminium. De kans op filiforme corrosie wordt daarom zo klein mogelijk gemaakt door dit laagje zo goed als mogelijk te verwijderen (‘beitsen’). Dit blijkt in de praktijk echter redelijkerwijs niet geheel mogelijk. Daarom dienen er andere voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de nog resterende verontreinigingen als nog tot deze vorm van aantasting kunnen leiden. Hierbij zijn vooral de wijze van voorbehandeling, de kwaliteit van het coatingsysteem en vorm van en bewerkingen aan het product van belang.

Een belangrijke invloed die mede het risico op filiforme corrosie bepaalt, is de wijze van voorbehandeling. Onder andere in het kader van milieuregelgeving zijn hierbij ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op het optreden van deze vorm van corrosie. Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies b.v. heeft in dit kader al meerdere schadegevallen onderzocht. Daarom wordt hier iets verder op ingegaan.

Lees meer en download de informatie leaflet Filiforme corrosie bij aluminium Gevels

Kom naar de infosessie Duurzaamheid van aluminium gevels op 16 september 2014.
Meer informatie en aanmelden voor deze infosessie kunt u op bouwforum.nl