Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

41dakweb_Wie-heeft-de-regie_voorpagina_thumbnail1

De regie in de bouw is niet goed geregeld

Op 7 juli 2011 stortte de in aanbouw zijnde overkapping van de Grolsch Veste, het voetbalstadion van FC Twente in Enschede, in. Er waren twee doden te betreuren en er vielen veertien gewonden. Het gaat hier niet om een incident, maar om een structureel probleem waar de bouw mee te kampen heeft.

“De regie in de bouw is niet goed geregeld”, vindt Otto Kettlitz van adviesbureau Kettlitz Gevel- en Dakadvies. “Een van de vragen waar de Onderzoeksraad zich naar mijn mening mee bezig moet, en waarschijnlijk ook zal houden, is: wie houdt tijdens het gehele bouwproces in de gaten of de constructie veilig genoeg is om op of onder te werken? Ongeacht welke factoren aan deze situatie ten grondslag lagen, het lijkt erop dat er niemand was die het totaalplaatje in de gaten hield.”

Wie is eindverantwoordelijk?
In het verleden zijn al meerdere incidenten geweest waar lering uit getrokken had moeten worden. Kettlitz trekt de vergelijking met de instorting van de toneeltoren van Theater schouwburg Het Park in Hoorn (2001). Ook deze constructie stortte tijdens de bouwfase in omdat de toegepaste draagconstructie niet stabiel genoeg was. Gelukkig vielen bij dit ongeluk geen slachtoffers, maar er was enorme materiële schade met een jarenlange juridische strijd over de vraag wie eindverantwoordelijk was tot gevolg.

“In de ons omringende landen is goed geregeld wie de centrale regie heeft. In België is dat bijvoorbeeld de architect. Deze houdt in alle fasen van de bouw in de gaten of alles volgens het ontwerp en volgens de regels verloopt en draagt daar ook wettelijk de verantwoordelijkheid voor. Tot op heden is er in Nederland geen partij die deze verantwoordelijkheid eenduidig op zich wenst te nemen. Ook deze keer zullen de verschillende partijen naar elkaar wijzen, allemaal met het rapport van het eigen onderzoeksbureau in de hand.”

Wat moet er volgens Kettlitz gebeuren?
“Het is de taak van de overheid de regelgeving zodanig aan te passen dat er op alle bouwwerken één partij is die de centrale regie voert zonder de mogelijkheid deze in zijn geheel of deels door te schuiven. Daarna zullen de noodzakelijke ontwikkelingen wel op gang komen die de aangewezen partij in staat stellen de regisserende taak op een juiste manier in te vullen.”

Lees hier het artikel Wie heeft de regie? en kom te weten de taak van de overheid zou moeten zijn.